Aktuality

Další pozitivní změny při udělování podpory na energetické úspory v bytových domech v IROP

Zveřejněno 19. 06. 2017 09:45

Možnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném regionálním operačním programu se nyní rozšiřují. Podporu je totiž možné získat jak na zateplení bytového domu a výměnu oken, tak i na výměnu zdrojů tepla.Navržená nová sada hodnotících kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP a vejde v platnost revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

celý článek...

Volné pracovní místo - Základní škola Studénka

Zveřejněno 15. 06. 2017 07:44

Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace příjme uklizečku na hlavní pracovní poměr.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 12. 06. 2017 08:31

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 7/2017 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: technik bytového hospodářství a údržby majetku

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 12. 06. 2017 08:22

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 6/2017 na obsazení pracovního místa PRÁVNÍK s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: právník

celý článek...

Úhrada daně z nemovitých věcí

Zveřejněno 05. 06. 2017 08:25

Do 31.května 2017 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu  doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.

celý článek...

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Zveřejněno 05. 06. 2017 08:23

Zapojení města Studénky do spolufinancování

Dne 29. června 2017 bude vyhlášena 2. výzva Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese: https://kotliky.msk.cz.

celý článek...

Záměr města Studénky

Zveřejněno 05. 06. 2017 06:59

Na základě usnesení Rady města Studénky č. 1154/53/17 konané 01.06.2017 zveřejňuje město Studénka záměr prodeje osobního automobilu Seat INCA, RZ 2T1 2891, rok výroby 2003.

Záměr

Záměr města Studénky

Zveřejněno 05. 06. 2017 06:56

Na základě usnesení Rady města Studénky č. 1153/53/17 konané 01.06.2017 zveřejňuje město Studénka záměr prodeje osobního automobilu Škoda Octavia 1.9Tdi, RZ 2T5 4779, rok výroby 2004.

Záměr

Cena hejtmana kraje je i ve Studénce

Zveřejněno 22. 05. 2017 07:24

celý článek...Významného úspěchu dosáhlo město Studénka v letošním roce již podruhé, tentokrát v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016“.

Soutěž, která se koná od roku 2008, je rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 29. 05. 2017 11:22

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2017 na obsazení pracovního místa VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO   HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce:vedoucí odboru

celý článek...

Dotace na kompostéry

Zveřejněno 26. 05. 2017 12:17

V loňském roce město na základě velkého zájmu občanů požádalo o dotaci na kompostéry. Až v těchto dnech jsme obdrželi informaci o tom, že dotace bude městu Studénka poskytnuta. Nyní ale musí proběhnout poměrně složitý proces výběru dodavatele kompostérů v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, takže výdej kompostérů občanům bohužel nebude možné realizovat dříve než na podzim.

celý článek...

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Zveřejněno 02. 05. 2017 12:50

Koncem měsíce června bude Moravskoslezským krajem vyhlášena 2. výzva kotlíkových dotací. Celková výše podpory (alokace) v Moravskoslezském kraji, tedy finanční částka, která bude rozdělována mezi jednotlivé žadatele, dosahuje výše  891.480.000,- Kč.

Žádosti o podporu se budou odesílat elektronicky pomocí webové aplikace zveřejněné na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a následně se budou dokládat v listinné podobě. Podávání žádostí se předpokládá ode dne 5. 9. 2017.

celý článek...

Zrušení placeného parkování na ul. Beskydské

Zveřejněno 31. 03. 2017 11:16

celý článek...

Rozhodnutím orgánů města dochází od 01.04.2017 ke změně způsobu parkování na ulici Beskydské. Placené parkování s parkovacím automatem je zrušeno a mění se na parkování s parkovacím kotoučem, kde povolená doba parkování činí max. 120 minut (v době PO-PÁ 8-17 hodin). Parkovací hodiny lze zakoupit např. v Informačním centru městského úřadu za 10 Kč. Změna způsobu parkování je v souladu se současným  trendem a byla uplatněna nebo se uplatňuje ve většině srovnatelných měst. Nový způsob parkování přinese zvýšení komfortu pro obyvatele a návštěvníky města a lepší využitelnost parkoviště.

Nové vyhlášení CHKO Poodří

Zveřejněno 15. 03. 2017 10:51

Dnem 01.03.2017 vstoupilo v platnost nařízení Vlády ČR č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří, a rovněž vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 52/2017 Sb., o vymezení zón ochrany CHKO Poodří. Byl tak po více než 25 letech nahrazen původní vyhlašovací předpis, který již v mnohém neodpovídal současné legislativě v ochraně přírody ani skutečným poměrům a potřebám chráněného území.

celý článek...

Zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé Vagonky

Zveřejněno 28. 02. 2017 10:59

V samotném závěru roku 2016 obdrželo město Studénka informaci o tom, že bylo zahájeno správní řízení se společností UPIA International, s. r. o., ve věci dalšího povolení provozu termického čistícího zařízení v areálu bývalé Vagonky, a to těsně před vypršením původního povolení.

Město, vedeno snahou naplnit svou zákonnou povinnost, požádalo Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o přiznání postavení účastníka řízení. Tímto legálním a legitimním krokem jsme chtěli  zabezpečit svou zákonem svěřenou povinnost vykonávat a naplňovat veřejný zájem, konkrétně pak veřejný zájem na úseku životního prostředí, když občané města se oprávněně a opakovaně dožadovali, abychom hájili jejich oprávněné zájmy, neboť stávající provoz stacionárního zdroje je předmětem řady oprávněných stížností.

celý článek...

Ceník stočného na rok 2017

Zveřejněno 06. 02. 2017 08:01

Rada města Studénky na svém 47. zasedání konané 26.01.2017 rozhodla o ceně stočného pro rok 2017. Tato cena platí pro odběratele části Butovice a části Studénky I, připojené na splaškovou kanalizaci v majetku města Studénka.

Ceník stočného

Informace k ptačí chřipce

Zveřejněno 30. 01. 2017 11:31

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8, která se v současné době vyskytuje téměř po celé Evropě, byla potvrzena v chovech drůbeže, u ptáků chovaných v zajetí a také u volně žijících ptáků. Subtyp HPAI způsobuje výrazné úhyny i u vodní drůbeže. Případy potvrzení nákazy u volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže jsou patrně spojeny s opožděnou podzimní migrací tažných ptáků.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. V chovech drůbeže způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících ptáků, který kontaminuje vodu, krmivo, stelivo aj.

celý článek...

Klastr SINEC pomáhá lidem zahájit vlastní podnikání prostřednictvím projektu BEC družstva

Zveřejněno 18. 01. 2017 09:59

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC je partnerem projektu s registračním číslem a názvem „CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“ a zajišťuje realizaci projektu na území Moravskoslezského kraje. Počátkem roku 2017 bude založeno nové družstvo, které bude vytvořeno na základě metodiky podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev, tzv. BEC družstev. V rámci tohoto podnikatelského subjektu bude vytvořeno vhodné prostředí s adekvátními podmínkami pro testování rozvoje vlastního podnikání klientů projektu. Projekt tak umožňuje podpořit zejména nezaměstnané a ekonomicky neaktivní osoby k aktivnímu návratu na trh práce. V současné době probíhá nábor zájemců klientů, kteří mají zájem o zahájení vlastního podnikání a chtějí si otestovat vlastní možnosti a životaschopnost svého podnikatelského záměru v praxi.

celý článek...