Aktuality

Železniční přejezd na ulici Sjednocení nebude uzavřen

Zveřejněno 17. 08. 2017 13:17

Vážení občané,

sdělujeme, že se předpokládaná uzavírka železničního přejezdu na ul. Sjednocení v době od 19.8. do 21.8.2017 NEUSKUTEČNÍ. Ul. Sjednocení bude i v tuto dobu zcela průjezdná a výlukový jízdní řád autobusů, který byl na dobu předpokládané uzavírky vydán, nebude platit.

Veřejná dobrovolná dražba pozemků určených k budoucí zástavbě rodinných domů

Zveřejněno 16. 08. 2017 07:15

DUKRA, s. r. o., se sídlem Počáteční 17, Ostrava, IČ: 26829860, jako dražebník provede veřejné dobrovolné dražby pozemků určených k budoucí zástavbě rodinných domů v k. ú. Studénka nad Odrou, lokalita Panská, které se budou konat dne 11. října 2017 v budově Městského úřadu Studénka, na adrese nám. Republiky 762, PSČ 742 13 Studénka.

Dražba pozemků

Mapa

Pozvání na zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 28. 03. 2017 00:00

Zasedání zastupitelstva města se uskuteční 24. srpna 2017 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Pozvání

Volná pracovní pozice

Zveřejněno 02. 08. 2017 11:34

SAK Studénka, příspěvková organizace nabízí volné pracovní místo na pozici VEDOUCÍ KNIHOVNY.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 21. 07. 2017 10:57

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 8/2017 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka přípravy a realizace investic

celý článek...

Výluka tratě Studénka-Bílovec

Zveřejněno 19. 07. 2017 09:27

celý článek...Trať Studénka-Bílovec je stále mimo provoz, informujeme o výlukovém jízdním řádu.

Výlukový jízdní řád od 20. 7. 2017 - 18. 8. 2017
Výlukový jízdní řád od 19. 8. 2017 - 25. 8. 2017

Městský úřad Studénka v projektu DOBRÝ ÚŘAD již potřetí nejlepším úřadem v České republice

Zveřejněno 18. 07. 2017 13:48

celý článek...

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a jejich zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu, se vedení úřadu v roce 2014 rozhodlo přijmout nabídku firmy Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., a zapojit se formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který byl určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

celý článek...

Aktuální stav řešení problematiky provozu termického čistícího zařízení společnosti UPIA International, s. r. o.

Zveřejněno 18. 07. 2017 13:56

Město zaslalo dopis ministrovi životního prostředí. – viz příloha

Umožnění platby platební kartou

Zveřejněno 04. 07. 2017 08:13

celý článek... Od 3. července 2017 je možné provádět platby v pokladně Městského úřadu Studénka prostřednictvím platební karty.

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

Zveřejněno 29. 06. 2017 12:48

Dne 29. června 2017 byl vyhlášen dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva.

Podmínky dotačního programu včetně příloh naleznete na tomto odkaze: http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji---2--vyzva-94592/. Dále je možné sledovat aktuální informace také zde: https://lokalni-topeniste.msk.cz/

celý článek...

Další pozitivní změny při udělování podpory na energetické úspory v bytových domech v IROP

Zveřejněno 19. 06. 2017 09:45

Možnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném regionálním operačním programu se nyní rozšiřují. Podporu je totiž možné získat jak na zateplení bytového domu a výměnu oken, tak i na výměnu zdrojů tepla.Navržená nová sada hodnotících kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP a vejde v platnost revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

celý článek...

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Zveřejněno 05. 06. 2017 08:23

Zapojení města Studénky do spolufinancování

Dne 29. června 2017 bude vyhlášena 2. výzva Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese: https://kotliky.msk.cz.

celý článek...

Cena hejtmana kraje je i ve Studénce

Zveřejněno 22. 05. 2017 07:24

celý článek...Významného úspěchu dosáhlo město Studénka v letošním roce již podruhé, tentokrát v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016“.

Soutěž, která se koná od roku 2008, je rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí.

celý článek...

Dotace na kompostéry

Zveřejněno 26. 05. 2017 12:17

V loňském roce město na základě velkého zájmu občanů požádalo o dotaci na kompostéry. Až v těchto dnech jsme obdrželi informaci o tom, že dotace bude městu Studénka poskytnuta. Nyní ale musí proběhnout poměrně složitý proces výběru dodavatele kompostérů v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, takže výdej kompostérů občanům bohužel nebude možné realizovat dříve než na podzim.

celý článek...

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Zveřejněno 02. 05. 2017 12:50

Koncem měsíce června bude Moravskoslezským krajem vyhlášena 2. výzva kotlíkových dotací. Celková výše podpory (alokace) v Moravskoslezském kraji, tedy finanční částka, která bude rozdělována mezi jednotlivé žadatele, dosahuje výše  891.480.000,- Kč.

Žádosti o podporu se budou odesílat elektronicky pomocí webové aplikace zveřejněné na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a následně se budou dokládat v listinné podobě. Podávání žádostí se předpokládá ode dne 5. 9. 2017.

celý článek...

Zrušení placeného parkování na ul. Beskydské

Zveřejněno 31. 03. 2017 11:16

celý článek...

Rozhodnutím orgánů města dochází od 01.04.2017 ke změně způsobu parkování na ulici Beskydské. Placené parkování s parkovacím automatem je zrušeno a mění se na parkování s parkovacím kotoučem, kde povolená doba parkování činí max. 120 minut (v době PO-PÁ 8-17 hodin). Parkovací hodiny lze zakoupit např. v Informačním centru městského úřadu za 10 Kč. Změna způsobu parkování je v souladu se současným  trendem a byla uplatněna nebo se uplatňuje ve většině srovnatelných měst. Nový způsob parkování přinese zvýšení komfortu pro obyvatele a návštěvníky města a lepší využitelnost parkoviště.

Nové vyhlášení CHKO Poodří

Zveřejněno 15. 03. 2017 10:51

Dnem 01.03.2017 vstoupilo v platnost nařízení Vlády ČR č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří, a rovněž vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 52/2017 Sb., o vymezení zón ochrany CHKO Poodří. Byl tak po více než 25 letech nahrazen původní vyhlašovací předpis, který již v mnohém neodpovídal současné legislativě v ochraně přírody ani skutečným poměrům a potřebám chráněného území.

celý článek...

Zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé Vagonky

Zveřejněno 28. 02. 2017 10:59

V samotném závěru roku 2016 obdrželo město Studénka informaci o tom, že bylo zahájeno správní řízení se společností UPIA International, s. r. o., ve věci dalšího povolení provozu termického čistícího zařízení v areálu bývalé Vagonky, a to těsně před vypršením původního povolení.

Město, vedeno snahou naplnit svou zákonnou povinnost, požádalo Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o přiznání postavení účastníka řízení. Tímto legálním a legitimním krokem jsme chtěli  zabezpečit svou zákonem svěřenou povinnost vykonávat a naplňovat veřejný zájem, konkrétně pak veřejný zájem na úseku životního prostředí, když občané města se oprávněně a opakovaně dožadovali, abychom hájili jejich oprávněné zájmy, neboť stávající provoz stacionárního zdroje je předmětem řady oprávněných stížností.

celý článek...

Ceník stočného na rok 2017

Zveřejněno 06. 02. 2017 08:01

Rada města Studénky na svém 47. zasedání konané 26.01.2017 rozhodla o ceně stočného pro rok 2017. Tato cena platí pro odběratele části Butovice a části Studénky I, připojené na splaškovou kanalizaci v majetku města Studénka.

Ceník stočného