Informace o změnách na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů

Zveřejněno 06. ledna 2016 17:24

Dnem 01.01.2016 vešel v platnost zákon č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který uvádí do praxe některé změny, jako např.:

Úsek evidence obyvatel:

 • nově stanovuje správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu,
 • správní poplatek 100,- Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • občanům s trvalým pobytem na adrese městského úřadu budou na evidenci obyvatel ukládána oznámení pošty o uložení zásilky a výzvy s poučením (desátým dnem uložení zásilky pak bude písemnost považována za doručenou).

Úsek občanských průkazů:

 • seniorům nad 70 let bude vydáván občanský průkaz s prodlouženou platností na 35 let,
 • pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,
 • vyhotovený občanský průkaz je možné za správní poplatek 100,- Kč vyzvednout u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností (např. na MěÚ v Bílovci), který občan uvede do žádosti,
 • za vydání nového občanského průkazu z osobních důvodů (např. zápis titulu nebo vědecké hodnosti) je stanoven správní poplatek 200,- Kč.

Úsek cestovních dokladů:

 • expresní cestovní pas s platností na 10 let pro osobu starší 15 let je vydáván do šesti dnů za správní poplatek 4.000,- Kč,
 • expresní cestovní pas s platností na 5 let pro osobu mladší 15 let je vydáván do šesti dnů za správní poplatek 2.000,- Kč,
 • žádost o vydání cestovního pasu lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností (např. na MěÚ v Bílovci),
 • vyhotovený cestovní pas je možné za správní poplatek 100,- Kč vyzvednout u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvede do žádosti.

 

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí