Otravy oxidem uhelnatým

Zveřejněno 10. března 2016 10:52 | aktualizováno 10. března 2016 10:55

Dle informace Moravskoslezského kraje došlo v letošním roce k velkému nárůstu počtu případů otrav oxidem uhelnatým (kysličník uhelnatý, CO).

Apelujeme tímto na Vás, abyste se zamysleli nad riziky spojenými se zanedbáváním pravidelných kontrol spotřebičů, revizí komínů, neodbornou opravou spotřebičů a zateplováním budov. Snížit nebezpečí otravy můžete také nákupem a instalací účinných detektorů úniků CO, které jsou k dostání již v řádu několika set korun.

Informace o působení nebezpečného plynu a prevence