Ještě jste nehodnotili?

Zveřejněno 09. května 2016 07:32

Městský úřad Studénka je zapojen do celorepublikového systému vnějšího hodnocení úředníků a kvality života ve městě. Kdykoli jednáte na našem úřadě, vhoďte vyplněný lístek do boxu označeného SMARTRATING – DOBRÝÚŘAD.

Leták