Městský úřad Studénka získal v projektu DOBRÝ ÚŘAD nejvyšší ocenění

Zveřejněno 20. července 2016 07:03 | aktualizováno 20. července 2016 08:32

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu, se vedení úřadu v roce 2015 rozhodlo pokračovat v zapojení úřadu formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který je určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

Po celý rok probíhalo dotazníkové šetření tím způsobem, že po jednání na úřadě klient vyplnil formulář, ve kterém sdělil svou e-mailovou adresu, navštívený odbor a datum a pak formulář vhodil do boxu, který se nachází v přízemí i v prvním patře budovy úřadu. Následně byly tyto e-mailové adresy zadány do elektronického systému a občané byli externí firmou požádáni o zaslání zpětné vazby. Podstatným přínosem tohoto projektu byla dlouhodobá a objektivní zpětná vazba na odvedenou práci a fungování jednotlivých pracovníků městského úřadu i úřadu jako celku.

Po roční účasti úřadu v tomto projektu bylo uděleno Městskému úřadu Studénka nejvyšší ocenění, a to „Platinové ocenění – nejlepší úřad České republiky za rok 2016“, které získal za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení práce úřadu a kvality života ve městě v rámci celé České republiky, kdy v projektu bylo zapojeno celkem 25 městských úřadů.

V tomto projektu chceme dále pokračovat a trvale ověřovat spokojenost klientů i získávat připomínky k práci jednotlivých pracovníků úřadu i úřadu jako celku tak, abychom naši práci mohli dále zlepšovat.

Platinové ocenění

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník městského úřadu