Studénka má přívětivý úřad

Zveřejněno 07. prosince 2016 13:18 | aktualizováno 31. května 2017 10:52

privetivy uradDne 6. prosince 2016 proběhlo v prostorách usedlosti Spiritka v Praze – Břevnově vyhodnocení projektu, jehož cílem bylo zmapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. Hodnocení provedlo Ministerstvo vnitra ČR.

Projekt byl ze strany ministerstva doprovázen soutěží, ve které byly oceněny nejpřívětivější úřady z každého kraje i celé České republiky.  V rámci šetření byly sledovány desítky kritérií značících přívětivost úřadu. Na základě tohoto hodnocení byl oceněn jako nejpřívětivější úřad v České republice Městský úřad Studénka, coby „Přívětivý úřad 2016“.

Ze 183 obcí s pověřeným obecním úřadem se letošního prvního ročníku zúčastnilo 116 obcí a měst. Po důkladném posouzení byl oceněn vždy nejlepší úřad v rámci kraje, a následně také tři nejlepší úřady v celorepublikovém měřítku. Ocenění obdrželi samolepku stvrzující přívětivost úřadu a tři nejlepší úřady získaly také trofeje.

Více informací naleznete:
http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-ii-typu-2016.aspx

Dopis KÚ MSK

Cenu převzal místostarosta pan Petr Odchodnický a vedoucí odboru stavebního řádu a rozvoje paní Ing. Radka Nováková.

Přívětivé úřady mají i obce II. typu - kam loni tento titul putoval?

foto1foto2foto3

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník městského úřadu