Zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé Vagonky

Zveřejněno 28. února 2017 10:59

V samotném závěru roku 2016 obdrželo město Studénka informaci o tom, že bylo zahájeno správní řízení se společností UPIA International, s. r. o., ve věci dalšího povolení provozu termického čistícího zařízení v areálu bývalé Vagonky, a to těsně před vypršením původního povolení.

Město, vedeno snahou naplnit svou zákonnou povinnost, požádalo Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o přiznání postavení účastníka řízení. Tímto legálním a legitimním krokem jsme chtěli  zabezpečit svou zákonem svěřenou povinnost vykonávat a naplňovat veřejný zájem, konkrétně pak veřejný zájem na úseku životního prostředí, když občané města se oprávněně a opakovaně dožadovali, abychom hájili jejich oprávněné zájmy, neboť stávající provoz stacionárního zdroje je předmětem řady oprávněných stížností.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl usnesením ze dne 07.12.2016, že město účastníkem řízení není. Město i proti tomuto rozhodnutí podalo odvolání k Ministerstvu životního prostředí, které dne 18.01.2017 stanovisko kraje potvrdilo.

V závěru roku proběhla jednání zástupců společnosti EKOLPOR – Ing. Roman Holý, s. r. o., se zástupci města. Byli jsme zástupci této společnosti podrobně informováni o opatřeních, která hodlá společnost UPIA International, s. r. o., v souvislosti s provozem zařízení realizovat, aby tak dále nedocházelo ke stížnostem na zápach z uvedeného zařízení. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal dne 06.01.2017 svým rozhodnutím nové povolení k provozu termického čistícího zařízení s neomezenou platností.

Za dobu provozu v roce 2017 byla zatím k datu 17.02. zaevidována jedna stížnost na zápach. Strážníci městské policie se na místo dostavili do cca 3 minut a subjektivním posouzením konstatovali, že žádný zápach necítí.

Chtěl bych občany města ubezpečit, že i přesto, že byla městu upřena práva ovlivňovat povolovací řízení z pozice jeho účastníka, bude každé oznámení o zápachu i v roce 2017 okamžitě městskou policií prověřeno a nahlášeno na Českou inspekci životního prostředí. Nadále budeme se všemi podněty aktivně pracovat.

 

Lubomír Šobich
starosta