Nové vyhlášení CHKO Poodří

Zveřejněno 15. března 2017 10:51

Dnem 01.03.2017 vstoupilo v platnost nařízení Vlády ČR č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří, a rovněž vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 52/2017 Sb., o vymezení zón ochrany CHKO Poodří. Byl tak po více než 25 letech nahrazen původní vyhlašovací předpis, který již v mnohém neodpovídal současné legislativě v ochraně přírody ani skutečným poměrům a potřebám chráněného území.

Na území města Studénky byly z území CHKO Poodří vyčleněny téměř všechny zastavěné plochy, v nově vyhlášeném území leží již pouze bývalý hostinec ve „Sladké díře“ a zástavba v Nové Horce, kde se hranice nezměnila. Nový vyhlašovací předpis již rovněž neobsahuje obdobu ustanovení § 10 původního vyhlašovacího předpisu z roku 1991, kdy se na sídelní útvary, jejichž zastavěným územím procházela hranice oblasti, hledělo, jako by celé ležely v oblasti. Platné nařízení se tedy týká již pouze záměrů situovaných skutečně uvnitř hranic nově vyhlášené CHKO.

Bližší informace: http://poodri.ochranaprirody.cz/zamer-na-vyhlasovani-chko-poodri/