Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Zveřejněno 02. května 2017 12:50 | aktualizováno 02. května 2017 12:53

Koncem měsíce června bude Moravskoslezským krajem vyhlášena 2. výzva kotlíkových dotací. Celková výše podpory (alokace) v Moravskoslezském kraji, tedy finanční částka, která bude rozdělována mezi jednotlivé žadatele, dosahuje výše  891.480.000,- Kč.

Žádosti o podporu se budou odesílat elektronicky pomocí webové aplikace zveřejněné na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a následně se budou dokládat v listinné podobě. Podávání žádostí se předpokládá ode dne 5. 9. 2017.

Podpora je zaměřena na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1. a 2. Informace o zařazení kotle (zdroje znečištění) je dostupná na štítku umístěném na samotném zdroji, případně je uvedena v revizní zprávě, kterou vlastníci zdroje získají po provedení povinných revizí.

Budou podporovány následující zdroje vytápění:

  • automatický kombinovaný kotel (výše podpory: 75 % ze způsob. výdajů, max. 75.000,- Kč),
  • plynový kondenzační kotel (výše podpory: 75 % ze způsob. výdajů, max. 95.000,- Kč),
  • kotel na biomasu ruční (výše podpory: 80 % ze způsob. výdajů, max. 100.000,- Kč),
  • kotel na biomasu automatický (výše podpory: 80 % ze způsob. výdajů, max. 120.000,- Kč),
  • tepelné čerpadlo (výše podpory: 80 % ze způsob. výdajů, max. 120.000,- Kč).

Podporovány budou pouze zdroje vytápění (kotle) pořízené po datu 15. 7. 2015, které jsou zároveň zapsané v seznamu vedeném Státním fondem Životního prostředí pro 2. výzvu https://svt.sfzp.cz/.

K podpoře bude připočten příspěvek Moravskoslezského kraje ve výši  7.500,- Kč a další příspěvek za umístění města Studénky v prioritním území,tj. celkem 15.000,- Kč.

Pokud se město Studénka zapojí do spolupráce s Moravskoslezským krajem formou spolufinancování, pak bude připočítán i příspěvek města ve schválené výši.   

Aktuální informace o 2. výzvě kotlíkových dotací naleznete na webové stránce Moravskoslezského kraje: https://lokalni-topeniste.msk.cz/Informace

S žádostí o informace a požadavky na výpomoc při vyplňování a podávání žádostí se občané města mohou obrátit také na referentky odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje Ing. Zuzanu Riškovou, (tel.č. 556 414 320, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Mgr. Michaelu Malaníkovou (tel.č. 556 414 323, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Informace o zapojení města Studénky do spolufinancování projektu  budou zveřejněny na webových stránkách města Studénky v měsíci červenci.

 

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje