Cena hejtmana kraje je i ve Studénce

Zveřejněno 22. května 2017 07:24 | aktualizováno 30. května 2017 13:00

oc hejtmanVýznamného úspěchu dosáhlo město Studénka v letošním roce již podruhé, tentokrát v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016“.

Soutěž, která se koná od roku 2008, je rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí.

Cílem soutěže je snaha podnítit firmy a obce Moravskoslezského kraje k aktivitám, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery, klienty a veřejnost. 

Do letošního osmého ročníku této soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR, se přihlásilo 51 uchazečů – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru.

Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se v letošním roce konalo v úterý 16. května 2017 v Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic, kde hejtman Moravskoslezského kraje p. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., předal „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016“ za druhé místo v rámci Moravskoslezského kraje v kategorii obcí a měst s pověřeným obecním úřadem do rukou starosty p. Lubomíra Šobicha, který společně s tajemníkem městského úřadu p. Mgr. Jiřím Moskalou, MPA, na tomto slavnostním ceremoniálu zastupoval město Studénku.

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník městského úřadu