Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Zveřejněno 05. června 2017 08:23 | aktualizováno 05. června 2017 08:36

Zapojení města Studénky do spolufinancování

Dne 29. června 2017 bude vyhlášena 2. výzva Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese: https://kotliky.msk.cz.

Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června 2017. Příjem žádostí bude následně spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod. Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. Následně je nutné doručit také listinnou podobu žádosti na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podporovány budou pouze zdroje vytápění (kotle) pořízené po datu 15. 7. 2015, které jsou zároveň zapsané v seznamu vedeném Státním fondem Životního prostředí pro 2. výzvu https://svt.sfzp.cz/. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do 13. 12. 2019.

K podpoře bude připočten příspěvek Moravskoslezského kraje ve výši  7.500,- Kč, příspěvek 7.500,- Kč za umístění města Studénky v prioritním území a také příspěvek města Studénky ve výši 5.000,- Kč/dílčí projekt konečného uživatele, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo města Studénky na svém 18. zasedání dne 25. 05. 2017.

Aktuální informace o 2. výzvě kotlíkových dotací včetně informací o dokladech potřebných pro získání dotace, naleznete na webové stránce Moravskoslezského kraje: https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/167, v letáku a brožuře dostupné zde: https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/169. Tyto informace budou upřesněny začátkem měsíce července.

S žádostí o informace a požadavky na výpomoc při vyplňování a přípravě žádostí se můžete obrátit také na referentky odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje Ing. Zuzanu Riškovou tel. č. 556 414 320, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a Mgr. Michaelu Malaníkovou tel. č. 556 414 323, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Začátkem měsíce července budou na webové stránce města Studénky zveřejněny informace k vyhlášené 2. výzvě Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji.

 

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje