Městský úřad Studénka v projektu DOBRÝ ÚŘAD již potřetí nejlepším úřadem v České republice

Zveřejněno 18. července 2017 13:48

oceneni dobry urad 2017

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a jejich zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu, se vedení úřadu v roce 2014 rozhodlo přijmout nabídku firmy Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., a zapojit se formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který byl určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

Po celý rok, od června 2016 do června 2017, probíhalo dotazníkové šetření tím způsobem, že po jednání na úřadě mohl klient vyplnit formulář, ve kterém uvedl svou e-mailovou adresu, navštívený odbor, datum a pak formulář vhodil do boxu, který se nachází v přízemí i v prvním patře budovy úřadu. Následně byla e-mailová adresa zadána do elektronického systému a klient byl externí firmou požádán o zaslání zpětné vazby. Podstatným přínosem tohoto projektu byla dlouhodobá a objektivní zpětná vazba na odvedenou práci, fungování městského úřadu a všech jeho pracovníků.

Po roční účasti v projektu bylo opět Městskému úřadu Studénka uděleno tzv. „Platinové ocenění – nejlepší úřad České republiky za rok 2017“, které úřad získal za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě v rámci celé České republiky.

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník městského úřadu