Aktuální stav řešení problematiky provozu termického čistícího zařízení společnosti UPIA International, s. r. o.

Zveřejněno 18. července 2017 13:56

Město zaslalo dopis ministrovi životního prostředí. – viz příloha