Uzavření Oderské lávky

Zveřejněno 15. května 2018 14:20

Obec Albrechtičky bude s přispěním dotace Moravskoslezského kraje provádět od 04.06.2018 plánovanou opravu Oderské lávky. Po dobu opravy bude Oderská lávka zcela uzavřena a předpoklad ukončení opravy je do 31.07.2018. Informační tabule o uzavření Oderské lávky budou umístěny na přístupových chodnících na území města Studénky a obce Albrechtičky.

 

Ing. Miloslav Čegan
starosta obce Albrechtičky