Hlášení rozhlasu 30.1.2017

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Druh práce: technik bytového hospodářství a údržby majetku – úředník

Charakteristika vykonávané práce:

 • správa, údržba a opravy domovního a bytového fondu města,
 • průběžná kontrola technického stavu domů a bytů v majetku města,
 • zpracovávání a aktualizace pasportů bytových jednotek a domů,
 • protokolární a fyzické předávání bytů do užívání novým nájemcům a přebírání bytů     vrácených nájemníky,
 • zabezpečování a odpovědnost za opravy a údržbu předškolních zařízení, základních škol     a školních jídelen v majetku města,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou technické zaměření).

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 10. února 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajišťování technické správy majetku (mimo předškolní zařízení, školy a školní jídelny),
  • zajišťování údržby a oprav majetku, na kterém je vykonávána technická správa,
  • zpracovávání stanovisek k ohlášeným stavebním úpravám majetku,
  • odborný dohled nad kvalitou a rozsahem prováděných prací, kontrola využití poskytnutých prostředků na údržbu a opravy majetku,
  • příprava podkladů pro rozpočet města v rámci své odpovědnosti,
  • zajišťování revizí, kontrol a prohlídek vyhrazených technických zařízení včetně odstraňování zjištěných závad ve stanovených lhůtách,
  • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, podmínka – technické nebo stavební zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 13. února 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2017 na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE

Charakteristika vykonávané práce:

 • příprava a zabezpečování procesu zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy       a vnitřních předpisů města,
 • vyhodnocování podkladů a požadavků na provedení výběrových řízení podaných     jednotlivými odbory městského úřadu, organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi     apod.,
 • koordinace podkladů a požadavků podaných příslušnými odbory s požadavky zastupujícího     zadavatele,
 • provádění a administrace e-aukcí,
 • zajišťování realizace investičních akcí a větších oprav včetně dozorování průběhu realizace,
 • prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace,
 • koordinace dodavatelů a jiných účastníků investičních akcí,
 • příprava, uzavírání a provádění změn smluv,
 • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace investic,
 • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu,
 • technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucí odboru.

Požadované vzdělání: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního nebo technického zaměření nebo vyšší odborné vzdělání stavebního nebo technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 15. února 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, telefon: 556 414 330, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

Hromadná energetická aukce na snížení nákladů na topení, elektřinu a ohřev vody

Vážení občané,

ve dnech 4.1.2017 až 15.2.2017 se bude konat pro všechny občany a firmy města Studénky hromadná energetická aukce na snížení nákladů na topení, elektřinu a ohřev vody.

Aukci zajišťují pracovníci společnosti Terra Group, a. s., kteří vás v průběhu zmíněných dní navštíví.

Bližší informace naleznete na webových stránkách firmy Terra Group, a. s., případně na plakátovacích plochách města Studénky.

Aukce není pod záštitou města.

 

Oznámení SAK Studénka o zrušení koncertu

SAK Studénka informuje občany, že zpěvačka Radůza byla nucena z vážných zdravotních důvodů zrušit koncert, který se měl uskutečnit v úterý 31.1.2017 v Dělnickém domě.

Vstupné bude vráceno v úterý 31.1.2017 od 9:00 do 18:30 hod. nebo kdykoli v pokladně Dělnického domu.

V případě dotazů se obraťte na tel. 724 802 262 nebo e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Děkujeme za pochopení.

 

Nabídka zapůjčení střešních boxů

Půjčovna střešních boxů Studénka nabízí zapůjčení střešních boxů značky Thule vybavené držáky lyží a snowboardů, a to za jednotnou cenu 50 Kč na den. Tato akce platí do konce března. K boxům je možné si půjčit i příčníky. Samozřejmostí je montáž a demontáž boxu na Vaše vozidlo.

Kompletní nabídku půjčovny naleznete na webových stránkách www.aabox.cz, na facebooku aaboxpujcovna nebo zavolejte na tel. číslo 604 760 250.