Hlášení rozhlasu 15.2.2017

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2017 na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE

Charakteristika vykonávané práce:

 • příprava a zabezpečování procesu zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy       a vnitřních předpisů města,
 • vyhodnocování podkladů a požadavků na provedení výběrových řízení podaných     jednotlivými odbory městského úřadu, organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi     apod.,
 • koordinace podkladů a požadavků podaných příslušnými odbory s požadavky zastupujícího     zadavatele,
 • provádění a administrace e-aukcí,
 • zajišťování realizace investičních akcí a větších oprav včetně dozorování průběhu realizace,
 • prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace,
 • koordinace dodavatelů a jiných účastníků investičních akcí,
 • příprava, uzavírání a provádění změn smluv,
 • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace investic,
 • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu,
 • technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucí odboru.

Požadované vzdělání: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního nebo technického zaměření nebo vyšší odborné vzdělání stavebního nebo technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 15. února 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, telefon: 556 414 330, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

DĚLNÍK / DĚLNICE   ODBORU   MÍSTNÍHO   HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Druh práce: dělník údržby majetku – zahradník, pěstitel plodin.

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok, dále pak předpoklad sjednání pracovního poměru        na dobu neurčitou.

Charakteristika vykonávané práce:

 • zabezpečování pořádku a čistoty v areálech hřbitovů a jejich okolí spočívající v udržování               čistoty přístupových komunikací, ploch určených k odkládání odpadů ze hřbitovů, úklidu               nepovolených skládek, zajišťování vývozu velkoobjemových kontejnerů, údržba chodníků             a nezpevněných ploch,
 • provádění základní odborné údržby zeleně v areálech hřbitovů, tj. sečení trávy, hrabání       listí, nezbytná údržba volných hrobů a údržba živých plotů,
 • zabezpečování samostatného ošetřování rostlin podle stanoveného technologického postupu včetně volby technických prostředků na veřejných prostranstvích, v areálu         zámecké zahrady, parcích, náměstí apod.,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím  odboru.

Požadované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, případně v příbuzných oborech.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 3. března 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

Nabídka neupotřebitelného movitého majetku k bezúplatnému převodu

Město Studénka nabízí zájmovým sdružením a spolkům na území města Studénky k bezúplatnému převodu neupotřebitelný movitý majetek. Seznam nabízeného neupotřebitelného movitého majetku a podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu.

 

Oznámení výprodeje nábytku

Firma Kasvo nábytek pořádá výprodej vystavených exponátů nábytku se slevou 50 %.

 Akce trvá od 15.2.2017 do 28.2.2017 nebo do vyprodání zásob. Využijte tuto mimořádnou nabídku a navštivte naši nejbližší prodejnu Kasvo nábytek v Novém Jičíně.