Hlášení rozhlasu 27.2.2017

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

DĚLNÍK / DĚLNICE   ODBORU   MÍSTNÍHO   HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Druh práce: dělník údržby majetku – zahradník, pěstitel plodin.

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok, dále pak předpoklad sjednání pracovního poměru        na dobu neurčitou.

Charakteristika vykonávané práce:

  • zabezpečování pořádku a čistoty v areálech hřbitovů a jejich okolí spočívající v udržování               čistoty přístupových komunikací, ploch určených k odkládání odpadů ze hřbitovů, úklidu               nepovolených skládek, zajišťování vývozu velkoobjemových kontejnerů, údržba chodníků             a nezpevněných ploch,
  • provádění základní odborné údržby zeleně v areálech hřbitovů, tj. sečení trávy, hrabání       listí, nezbytná údržba volných hrobů a údržba živých plotů,
  • zabezpečování samostatného ošetřování rostlin podle stanoveného technologického postupu včetně volby technických prostředků na veřejných prostranstvích, v areálu         zámecké zahrady, parcích, náměstí apod.,
  • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím  odboru.

Požadované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, případně v příbuzných oborech.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 3. března 2017.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny dne 3.3.2017

 v době od 7:30 hod. do 15:00 hod. v lokalitě Studénka, část Butovice:

ul. Matiční 1,4,5,7,305,306,307,308,309,310,315,331,347,375,379,394,412,482,9002,9003,9004

ul. Oderská 9001

ul. Veřovická 357,410,453,477,513

část Studénka:

ul. Nádražní 114

Více informací na webových stránkách www.cezdistribuce.cz.

 

Výběr daňových přiznání

Na základě předchozích dobrých zkušeností, v rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti, bude Finanční úřad v Novém Jičíně zajišťovat výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob v sále Městského úřadu Studénka, a to ve středu 15.03.2017, v době od 8:00 do 16:00 hodin.