Hlášení rozhlasu 29.3.2017

P O Z V Á N Í na 17. zasedání Zastupitelstva města Studénky, které se uskuteční 6. dubna 2017 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

1.      Obecně závazná vyhláška č. …/2017, o školských obvodech spádových škol zřízených městem      Studénkou

 2.     3. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Studénky

 3.      Žádosti sportovních organizací o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2017

 4.      Žádost Římskokatolické farnosti Studénka-Butovice

 5.      Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Bílovecko

 6.      Souhlas s přemístěním válečných hrobů – pomníků

 7.      Zrušení platnosti usnesení ZMS č. 530/26/10 a části usnesení č. 198/13/16

 8.      Nabídka na odkup pozemku parc. č. 688/1 v k. ú. Butovice

 9.      Prodej pozemku parc. č. 600/2 v k. ú. Studénka nad Odrou

 10.  Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1464/5 v k. ú. Butovice

 11.  Lokalita Panská – záměr zpeněžení pozemků ve veřejné dražbě

 12.  Smlouva o bezúplatném převodu stavby vodního díla

 13.  Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci akce „Obnova starého zámku ve Studénce – IV. etapa“

 14.  Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci akce „Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce‑Butovicích“

 15.  Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci akce „Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka“

 16.  Projednání úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Bílovec 2016

 17.  Bezúplatný převod neupotřebitelného movitého majetku města Studénky

 18.  Rozpočtové opatření č. 2017/2

 19.  Kontrola plnění usnesení

 

Organizační materiály:

 1.      Pořízení speciálního požárního automobilu

 2.      Upřesněný odhad použitelných finančních prostředků v rozpočtech města Studénky v období 2017–2018

 

Oznámení prodejní akce

Firma JUKKA bude prodávat ve středu 29.3.2017 v čase 14:15 – 14:45 hod. u pošty v Albrechtičkách, 14:45 – 15:30 hod. za obchodním domem Kotvice ve Studénce, 15:45 – 16:30 hod. u kostela v Butovicích následující stromky k jarní výsadbě:

Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod a jiné. Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.

 

Nabídka kamenických prací

Kamenictví Holiš Zubří oznamuje občanům, že se budou přijímat kamenické práce na místním hřbitově dne 30.3.2017 v části Studénka od 8:00 do 8:30 hod. a v části Butovice v době od 8:40 do 9:10 hod.

Nabízíme:

-      broušení starých pomníků a žuly

-      zhotovování nových pomníků

-      sekání písma, příseky písma, opravy písma

-      veškeré betonové opravy kolem pomníků

-      pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny

Vše dle přání zákazníka.

V případě neshody s termínem je možné sjednat náhradní termín na tel. čísle 739 279 219.

 

Vyhlášení nálezů

Městský úřad Studénka oznamuje občanům, že v období od 22.3.2017 do 29.3.2017 převzal do úschovy tyto nálezy:

Mobilní telefon

Pes – pohlaví pes, kříženec černobílé barvy

Pes – pohlaví fena, kříženec černé barvy

Informace: paní Irena Glogarová, kancelář č. 5, tel. číslo 556 414 322, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript