Hlášení rozhlasu 15.5.2017

Nabídka prodeje neupotřebitelného majetku

Město Studénka nabízí k prodeji neupotřebitelný movitý majetek. Prodej se uskuteční v úterý
16. května 2017 od 15:00 do 15:30 hodin ve velkém sále městského úřadu. Seznam nabízeného neupotřebitelného movitého majetku je zveřejněn na úřední desce městského úřadu.

 

Pozvánka na kulturní akci

Sport a kultura Studénka Vás zve na Slezský rynek konaný dne 24.5.2017 na náměstí Republiky od 8:00 do 16:00 hodin.

Nabídka čerstvých potravin a produktů českých a regionálních výrobců

Ochutnávka zabijačkových specialit

Prezentace lidové tvořivosti a dovedností

Hudební a slovní doprovod moderátora

Pro zákazníky soutěž o hodnotné ceny