Hlášení rozhlasu 17.5.2017

P O Z V Á N Í na 18. zasedání Zastupitelstva města Studénky, které se uskuteční v mimořádném termínu 25. května 2017 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

1.      Rozhodnutí města Studénky o spolupráci s Moravskoslezským krajem a spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“

 2.      Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2016/0066/SD

Organizační materiál:

1.      Posouzení možnosti uplatnění nároků vůči společnosti ASA Expert, a. s., z titulu vadně zpracované projektové dokumentace

 

Pozvánka na kulturní akci

Sport a kultura Studénka Vás zve na Slezský rynek konaný dne 24.5.2017 na náměstí Republiky od 8:00 do 16:00 hodin.

Nabídka čerstvých potravin a produktů českých a regionálních výrobců

Ochutnávka zabijačkových specialit

Prezentace lidové tvořivosti a dovedností

Hudební a slovní doprovod moderátora

Pro zákazníky soutěž o hodnotné ceny