Hlášení rozhlasu 14.6.2017

P O Z V Á N Í na 19. zasedání Zastupitelstva města Studénky, které se uskuteční 15. června 2017 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

1.      Žádosti organizace Charita Studénka o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2017

 2.      Žádosti zájmových organizací dětí a mládeže o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2017

 3.      Žádost Mysliveckého spolku Poodří Studénka o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2017

 4.      Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky

 5.      Místní akční plán ve školství – „Dohoda o vzájemné spolupráci“

 6.      Obecně závazná vyhláška č. …/2017, o nočním klidu

 7.      Obecně závazná vyhláška č. .../2017, o regulaci hlučných činností

 8.      Žádost p. Lukniše o prodej budovy čp. 327 v k. ú. Butovice

 9.      Záměr prodeje budovy čp. 698 v k. ú. Butovice

 10.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Studénka nad Odrou

  11.  Nabytí částí pozemku parc. č. 2406/1 v k. ú. Butovice do vlastnictví města Studénky

 12.  Nabytí části pozemku parc. č. 281 v k. ú. Nová Horka do vlastnictví města Studénky

 13.  Žádost p. Štegnera o prodej části pozemku parc. č. 2079 v k. ú. Studénka nad Odrou

 14.  Žádost společnosti Zemspol Studénka, a. s., o prodej pozemku parc. č. 3080 v k. ú. Butovice

 15.  Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1970/1 v k. ú. Studénka nad Odrou

 16.  Prodej části pozemku parc. č. 1464/5 v k. ú. Butovice

 17.  Lokalita Panská – zpeněžení pozemků ve veřejných dražbách

 18.  Valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

 19.  Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci akce „MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“

 20.  Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci akce „ZŠ Sjednocení – energetická opatření“

 21.  Dohoda o splátkách

 22.  Žádost o prominutí příslušenství pohledávky

 23.  Zrušení platnosti usnesení ZMS č. 150/09/16 a žádost o prominutí dluhu

 24.  Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.04.2017

 25.  Rozpočtové opatření č. 2017/3

 26.  Zápis finančního výboru Zastupitelstva města Studénky

 27.  Závěrečný účet města Studénky za rok 2016

 28.  Schválení účetní závěrky města Studénky za rok 2016

 29.  Kontrola plnění usnesení

Organizační materiály:

1.      Strategický rámec Místního akčního plánu obce s rozšířenou působností Bílovec do roku 2023

2.      Program rozvoje města – příprava investičních akcí

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

VEDOUCÍ   ODBORU    MÍSTNÍHO   HOSPODÁŘSTVÍ   A  ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu technického, ekonomického, právního směru nebo zaměřené na veřejnou správu.

Přihlášku lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 28. července 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

PRÁVNÍK

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu „Právo a právní věda” nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu „Právní specializace”.

Přihlášku lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 24. července 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou technické zaměření).

Přihlášku lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 7. července 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení  jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

Záměr prodeje

Město Studénka nabízí k prodeji osobní automobil Škoda Octavia a Seat INCA. Podrobné informace k prodeji jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu.

 

Vyhlášení nálezů

Městský úřad Studénka oznamuje občanům, že v období od 7.6.2017 do 14.6.2017 převzal do úschovy tyto nálezy:

Deštník

Snowboard

Informace: paní Irena Glogarová, kancelář č. 5, tel. číslo 556 414 322, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Nabídka firmy Lukniš-stavby s. r. o.

Přemýšlíte o zateplení rodinného nebo bytového domu?

Uvažujete využít finančních prostředků z dotačního programu zelená úsporám?

Využijte našich zkušeností, jak se zateplením, tak se získáním financí z různých dotačních programů.

Více informací: www.luknis-stavby.cz

Telefon: 725 356 225

 

Daň z nemovitých věcí za rok 2017

Do 31.května 2017 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu  doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.

Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem z účtu, ale také na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné a je již vyplněna) nebo složenkou  typu „A“ s jejímž vyplněním Vám jistě  poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také  přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.

V případě nejasností volejte ve všední dny mezi 6:00 až 13:00 hod. správci daně - Otakar Polák,  telefonní číslo: 606 727 882.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny dne 28.6.2017 v době od 7:45 hod. do 15:00 hod. v lokalitě Studénka na těchto odběrných místech:

Budovatelská, Butovická, Dvorská, K Zahrádkám, Malá strana, Moravská, Na Vyhlídce, Nad Kaplí, Polská, Poštovní, Školní, Tovární, U Lesa

Bližší informace 15 dní před plánovaným přerušením dodávky elektřiny na www.cezdistribuce.cz