Hlášení rozhlasu 24.7.2017

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

VEDOUCÍ   ODBORU    MÍSTNÍHO   HOSPODÁŘSTVÍ   A  ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu technického, ekonomického, právního směru nebo zaměřené na veřejnou správu.

Přihlášku lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 28. července 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

PRÁVNÍK

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu „Právo a právní věda” nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu „Právní specializace”.

Přihlášku lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 24. července 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE

Požadované vzdělání: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního nebo technického zaměření nebo vyšší odborné vzdělání stavebního nebo technického zaměření.                                                         

Přihlášku lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 31. srpna 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

NABÍDKA K PRODEJI

Město Studénka nabízí k prodeji osobní automobil Citroën Berlingo. Informace naleznete na www.mesto-studenka.cz a na úřední desce městského úřadu

 

ÚHRADA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Pokud jste jako vlastník nemovitých věcí dodnes neuhradil daň z nemovitých věcí za rok 2017, učiňte tak nejpozději do 31.7.2017. Tato daň měla být většinou poplatníků uhrazena do 31.5.2017.

Pokud Vaše dlužná daň nebude v uvedené náhradní lhůtě uhrazena, začne správce daně vymáhat tento nedoplatek daňovou exekucí.

Platbu proveďte převodem z účtu, možná je také platba na poště složenkou, kterou jste v průběhu dubna a května 2017 obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné a je již vyplněna) nebo složenkou typu A. Daň můžete také zaplatit přímo na pokladně finančního úřadu – Územního pracoviště v Novém Jičíně, ale jen v úřední dny do 16:00 hod., variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.

Kontakt na finanční úřad – Územní pracoviště v Novém Jičíně: Otakar Polák, tel. 606 727 882, pondělí – pátek od 6:00 do 13:00 hodin.

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI

Sak Studénka vás zve na I. letní zámeckou slavnost – ples, která se uskuteční v pátek 28.7.2017 od 20:00 hodin v areálu zámecké zahrady.

Můžete se těšit na bohatý program, skupinu Rivieras show band, gastro speciality, míchané drinky, elegantní výzdobu a atmosféru. Slavnost se uskuteční i za deštivého počasí.

Vstupné: 190,- Kč. Více na www.sak-studenka.cz