Hlášení městského rozhlasu ze dne 6.11.2017

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

PRÁVNÍK

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu „Právo a právní věda”.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 14. listopadu 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou – obojí ekonomického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 27. listopadu 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU NA ULICI SJEDNOCENÍ

Železniční přejezd na ulici Sjednocení bude úplně uzavřen pro motorová vozidla od pondělí 6.11.2017 do čtvrtku 9.11.2017. Pro chodce a cyklisty bude zabezpečen přechod přes mobilní lávku. Autobusy budou jezdit objízdnou trasou přes nádraží, bude proto docházet ke zpoždění spojů. Vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Další informace naleznete na našich webových stránkách.