Úřední deska

(stav ke dni 19.08.2017)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
206/17 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Sjednocení, Budovatelská Zobrazit dokument
248kB
15.8.2017 31.8.2017 Glogarová Irena
189/17 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikaci ul. Nádražní Zobrazit dokument
1,8MB
3.8.2017 20.8.2017 Šimončičová Libuše

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
201/17 Usnesení z 55. schůze Rady města Studénky konané dne 03.08.2017 Zobrazit dokument
560kB
9.8.2017 24.8.2017 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
205/17 Záměr města Studénky, pronájem zahrádky č. 13 Zobrazit dokument
132kB
14.8.2017 29.8.2017 Gebauerová Karla, Bc.
202/17 Záměr města Studénky, pronájem zahrádky č. 28/5 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
124kB
9.8.2017 24.8.2017 Gebauerová Karla, Bc.
199/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/98, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
382kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
198/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/97, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
382kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
197/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/96, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
385kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
196/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/99, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
373kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
195/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/95, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
372kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
194/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/94, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
379kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
193/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/93, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
372kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
192/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/92, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
371kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
191/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/91, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
375kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
190/17 Dražební vyhláška, pozemek parcela č. 2082/90, k. ú. Studénka Zobrazit dokument
377kB
8.8.2017 11.10.2017 Glogarová Irena
153/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 1388, jehož součástí je stavba čp. 698, v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
103kB
20.6.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
271/16 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a parc. č. 1641/1 za účelem zřízení odstavných ploch pro parkování osobních automobilů Zobrazit dokument
461kB
13.12.2016 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
209/17 Informace o počtu a sídle volebních okrsků, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zobrazit dokument
87kB
18.8.2017 23.10.2017 Auxtová Dagmar, Bc.
207/17 Informace o době nočního klidu, Krmášová zábava, Ukončení léta Zobrazit dokument
81kB
18.8.2017 12.9.2017 Auxtová Dagmar, Bc.
208/17 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
109kB
16.8.2017 1.9.2017 Glogarová Irena
204/17 Pozvání na 20. zasedání ZMS Zobrazit dokument
72kB
15.8.2017 24.8.2017 Šebíková Pavlína
203/17 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Josef Staněk Zobrazit dokument
100kB
9.8.2017 24.8.2017 Maturová Miloslava
200/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
70kB
9.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
188/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2017 a rozpočtového výhledu 2017-2018 dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
79kB
3.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
186/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016 dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
45kB
2.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
182/17 Vyhlášení výběrového řízení, referent / referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje Zobrazit dokument
179kB
21.7.2017 1.9.2017 Vandlíková Růžena
163/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
41kB
26.6.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
151/17 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
99kB
19.6.2017 stále Auxtová Dagmar, Bc.
125/17 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
669kB
29.5.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
66/17 Schválený rozpočet města Studénky pro rok 2017 Zobrazit dokument
71kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
65/17 Rozpočtový výhled města Studénky na rok 2017 až 2021 Zobrazit dokument
73kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
32/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
504kB
15.2.2017 stále Šimončičová Libuše
227/16 Programové dokumenty pro poskytování VFP Zobrazit dokument
1,2MB
27.10.2016 stále Svobodová Olga, PhDr.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Mintěl Aneta
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Mintěl Aneta
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
201/15 Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
930kB
5.10.2015 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina