Úřední deska

(stav ke dni 20.06.2018)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
140/18 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikaci, ul. 2. května a Butovická náves Zobrazit dokument
1008kB
19.6.2018 8.7.2018 Šimončičová Libuše
134/18 Veřejné projednání Návrhu změny č. 3 Územního plánu Studénka Zobrazit dokument
2MB
13.6.2018 15.8.2018 Toman Lubomír, Ing.
133/18 Návrh změny č. 1 Územního plánu Studénka Zobrazit dokument
2,2MB
13.6.2018 19.8.2018 Toman Lubomír, Ing.
131/18 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd Zobrazit dokument
1,2MB
6.6.2018 21.6.2018 Šimončičová Libuše
127/18 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zobrazit dokument
310kB
4.6.2018 20.6.2018 Glogarová Irena
126/18 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Pavel Novobilský Zobrazit dokument
74kB
4.6.2018 20.6.2018 Maturová Miloslava

Obecně závazné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
142/18 Obecně závazná vyhláška města Studénky č. 2/2018, o nočním klidu Zobrazit dokument
139kB
20.6.2018 9.7.2018 Rozsypalová Marcela

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
141/18 Usnesení ze 77. schůze Rady města Studénky konané 14.06.2018 Zobrazit dokument
314kB
19.6.2018 8.7.2018 Šebíková Pavlína
132/18 Usnesení ze 76. schůze Rady města Studénky konané dne 31.5.2018 Zobrazit dokument
441kB
7.6.2018 25.6.2018 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
136/18 Záměr města Studénky, výpůjčka nebytového prostoru, budova čp. 386, parc. č. 1694, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
42kB
14.6.2018 stále Knoppová Renáta
135/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku p.č. 2394/1 v k.ú. Butovice - zahrádka č. 3 v sadě č. 2 Zobrazit dokument
907kB
13.6.2018 28.6.2018 Gebauerová Karla, Bc.
129/18 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru, budova čp. 779, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
47kB
4.6.2018 stále Knoppová Renáta
109/18 Záměr města Studénky, záměr pachtu pozemku p.č. 2151/1 v k.ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
796kB
16.5.2018 stále Čermáková Jana
77/18 Záměr města Studénky - záměr prodej nemovitých věcí v k.ú. Nová Horka Zobrazit dokument
108kB
16.4.2018 stále Gebauerová Karla, Bc.
55/18 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru - stánku PNS na pozemku parc. č. 1453/2 v k. ú. Butovice Zobrazit dokument
24kB
15.3.2018 stále Knoppová Renáta
42/18 Záměr města Studénky - pronájem nebytových prostor v budově čp. 591-592 Zobrazit dokument
96kB
22.2.2018 stále Knoppová Renáta
281/17 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a č. 1641/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
464kB
26.10.2017 stále Čermáková Jana
216/17 Záměr města Studénky, pacht pozemků parc. č. 1996/2, 2220/9, 2222/11, 2222/12, 2249/22, 2249/23, 2249/24, 2249/25 a 2249/26, k. ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
40kB
5.9.2017 stále Čermáková Jana
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
143/18 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
92kB
20.6.2018 9.7.2018 Glogarová Irena
139/18 Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitého majetku státu - Stavba šaten a pozemek fotbalového hřiště k.ú. Nová Horka Zobrazit dokument
939kB
18.6.2018 31.7.2018 Šimončičová Libuše
138/19 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
192kB
18.6.2018 1.7.2018 Teglová Gabriela, Ing.
137/18 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2017 Zobrazit dokument
258kB
18.6.2018 30.6.2019 Teglová Gabriela, Ing.
128/18 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Zobrazit dokument
367kB
4.6.2018 19.7.2018 Glogarová Irena
121/18 Výběrové řízení č. 5/2018 - referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku Zobrazit dokument
184kB
28.5.2018 3.7.2018 Vandlíková Růžena
120/18 Dražební vyhláška, prodej nemovitostí v dobrovolné dražbě Zobrazit dokument
191kB
28.5.2018 29.6.2018 Šimončičová Libuše
117/18 Oznámení pověřence Zobrazit dokument
372kB
23.5.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
93/18 Nabídka pozemků k pronájmu Zobrazit dokument
80kB
2.5.2018 31.7.2018 Šimončičová Libuše
84/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
30kB
25.4.2018 1.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
66/18 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Studénky pro volební období 2018-2022 Zobrazit dokument
45kB
6.4.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
53/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
63kB
14.3.2018 1.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
43/18 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě; Zobrazit dokument
2MB
23.2.2018 stále Šimončičová Libuše
33/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
72kB
14.2.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
21/18 KoPÚ Studénka n.O. - oznámení o ustanovení opatrovníka pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po zemřelých vlastnících pozemků Zobrazit dokument
182kB
5.2.2018 stále Šimončičová Libuše
326/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
28kB
19.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
323/17 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 Zobrazit dokument
75kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
322/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2018 Zobrazit dokument
72kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
257/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
155kB
5.10.2017 stále Šimončičová Libuše
249/17 Zásady pro poskytování VFP Zobrazit dokument
960kB
2.10.2017 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
151/17 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
99kB
19.6.2017 stále Auxtová Dagmar, Bc.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina