Úřední deska

(stav ke dni 25.06.2017)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
160/17 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Polská Zobrazit dokument
1,4MB
23.6.2017 10.7.2017 Glogarová Irena
148/17 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Butovická Zobrazit dokument
234kB
15.6.2017 3.7.2017 Glogarová Irena
145/17 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/464 Zobrazit dokument
2,1MB
14.6.2017 29.6.2017 Šimončičová Libuše

Obecně závazné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
149/17 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu Zobrazit dokument
114kB
16.6.2017 3.7.2017 Rozsypalová Marcela

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
156/17 Usnesení z 19. zasedání ZMS konaného 15.06.2017 Zobrazit dokument
480kB
22.6.2017 9.7.2017 Šebíková Pavlína
139/17 Usnesení z 53. schůze Rady města Studénky konané 1.6.2017 Zobrazit dokument
509kB
9.6.2017 26.6.2017 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
161/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700, zahrádky č. 18/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
131kB
23.6.2017 10.7.2017 Gebauerová Karla, Bc.
158/17 Záměr města Studénky, prodej části pozemku p.č. 1970/1 v k.ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
241kB
22.6.2017 13.7.2017 Poláková Hana
157/17 Záměr města Studénka, prodej části pozemku p.č. 1993/4 a p.č. 2003/5 v k.ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
430kB
22.6.2017 13.7.2017 Poláková Hana
153/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 1388, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
103kB
20.6.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
152/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 851, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
128kB
20.6.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
147/17 Záměr města, pronájem pozemku Zobrazit dokument
120kB
14.6.2017 30.6.2017 Gebauerová Karla, Bc.
144/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700, zahrádky č. 7/3, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
131kB
13.6.2017 28.6.2017 Gebauerová Karla, Bc.
143/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 800/1, zahrádky č. 7, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
105kB
13.6.2017 28.6.2017 Gebauerová Karla, Bc.
142/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700, zahrádky č. 28/7, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
131kB
13.6.2017 28.6.2017 Gebauerová Karla, Bc.
135/17 Záměr města Studénky, pronájem místnosti v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 698 Zobrazit dokument
50kB
5.6.2017 stále Knoppová Renáta
134/17 Záměr města Studénky, pronájem místnosti č. 12 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 386 Zobrazit dokument
48kB
5.6.2017 stále Knoppová Renáta
133/17 Záměr města Studénky, prodej osobního automobilu Seat INCA Zobrazit dokument
108kB
5.6.2017 26.6.2017 Šajtarová Marcela
132/17 Záměr města Studénka, prodej osobního automobilu Škoda Octavia 1.9Tdi Zobrazit dokument
111kB
5.6.2017 26.6.2017 Šajtarová Marcela
34/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 851 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
130kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
271/16 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a parc. č. 1641/1 za účelem zřízení odstavných ploch pro parkování osobních automobilů Zobrazit dokument
461kB
13.12.2016 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
159/17 Informace o době nočního klidu, Zahájení léta Zobrazit dokument
48kB
23.6.2017 3.7.2017 Auxtová Dagmar, Bc.
155/17 Usnesení o opakované dražbě, Roman Kačo Zobrazit dokument
372kB
21.6.2017 6.7.2017 Šimončičová Libuše
154/17 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku Zobrazit dokument
153kB
21.6.2017 6.7.2017 Šimončičová Libuše
151/17 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
99kB
19.6.2017 stále Auxtová Dagmar, Bc.
150/17 Informace o době nočního klidu Zobrazit dokument
49kB
16.6.2017 3.7.2017 Rozsypalová Marcela
146/17 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
83kB
14.6.2017 29.6.2017 Glogarová Irena
141/17 Výběrové řízení, referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku Zobrazit dokument
211kB
12.6.2017 9.7.2017 Vandlíková Růžena
140/17 Výběrové řízení, právník Zobrazit dokument
207kB
12.6.2017 24.7.2017 Vandlíková Růžena
131/17 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Zobrazit dokument
421kB
5.6.2017 28.6.2017 Šimončičová Libuše
125/17 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
669kB
29.5.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
123/17 Vyhlášení výběrového řízení Zobrazit dokument
241kB
29.5.2017 30.7.2017 Vandlíková Růžena
95/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
73kB
20.4.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
66/17 Schválený rozpočet města Studénky pro rok 2017 Zobrazit dokument
71kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
65/17 Rozpočtový výhled města Studénky na rok 2017 až 2021 Zobrazit dokument
73kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
32/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
504kB
15.2.2017 stále Šimončičová Libuše
227/16 Programové dokumenty pro poskytování VFP Zobrazit dokument
1,2MB
27.10.2016 stále Svobodová Olga, PhDr.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Mintěl Aneta
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Mintěl Aneta
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
201/15 Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
930kB
5.10.2015 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina