Úřední deska

(stav ke dni 23.02.2018)

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
36/18 Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 8.2.2018 Zobrazit dokument
464kB
15.2.2018 5.3.2018 Šebíková Pavlína
30/18 Usnesení z 67. schůze Rady města Studénky konané 08.02.2018 Zobrazit dokument
408kB
13.2.2018 28.2.2018 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
42/18 Záměr města Studénky - pronájem nebytových prostor v budově čp. 591-592 Zobrazit dokument
88kB
22.2.2018 stále Knoppová Renáta
38/18 Záměr města Studénky, prodej části pozemků parc. č. 2000/3, 2000/4, 2000/6, 2001/6, 2001/7, 2002/3, 2002/4, 2002/5,2002/9, 2003/5 k. ú. Studénka n. Odrou Zobrazit dokument
191kB
16.2.2018 5.3.2018 Poláková Hana
35/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku - zahrádky č. 20/3 Zobrazit dokument
124kB
14.2.2018 28.2.2018 Gebauerová Karla, Bc.
27/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2394/1, zahrádky č. 21, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
160kB
12.2.2018 26.2.2018 Gebauerová Karla, Bc.
17/18 Záměr města Studénky pronájmu pozemku p.č. 1999/2, p.č. 2001/3, p.č. 2001/6, p.č.2001/7, p.č. 2002/3, p.č. 2002/5, p.č. 2002/9, p.č. 2003/5, p.č. 2003/6, p.č. 2003/11, v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
185kB
30.1.2018 stále Čermáková Jana
16/18 Záměr města Studénky pronájmu části pozemku p.č. 1356/73 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
88kB
30.1.2018 stále Čermáková Jana
281/17 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a č. 1641/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
464kB
26.10.2017 stále Čermáková Jana
216/17 Záměr města Studénky, pacht pozemků parc. č. 1996/2, 2220/9, 2222/11, 2222/12, 2249/22, 2249/23, 2249/24, 2249/25 a 2249/26, k. ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
40kB
5.9.2017 stále Čermáková Jana
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
43/18 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě; Zobrazit dokument
2MB
23.2.2018 stále Šimončičová Libuše
41/18 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
80kB
21.2.2018 8.3.2018 Glogarová Irena
40/18 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Zobrazit dokument
424kB
19.2.2018 11.4.2018 Šimončičová Libuše
39/18 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Zobrazit dokument
487kB
19.2.2018 11.4.2018 Šimončičová Libuše
37/18 Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyhlášení výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na koupi nemovité věci Zobrazit dokument
388kB
15.2.2018 14.3.2018 Glogarová Irena
34/18 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
80kB
14.2.2018 1.3.2018 Glogarová Irena
33/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
72kB
14.2.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
32/18 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku Zobrazit dokument
167kB
14.2.2018 1.3.2018 Šimončičová Libuše
31/18 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 16.03.2018 Zobrazit dokument
151kB
13.2.2018 28.2.2018 Šimončičová Libuše
29/18 Konkurzní řízení, vedoucí pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Jeseník nad Odrou Zobrazit dokument
178kB
13.2.2018 26.3.2018 Šimončičová Libuše
28/18 Držební vyhláška, proti povinnému Julius Kováč Zobrazit dokument
446kB
13.2.2018 4.4.2018 Šimončičová Libuše
26/18 Nabídka neupotřebitelného majetku k bezúplatnému převodu Zobrazit dokument
57kB
12.2.2018 27.3.2018 Šajtarová Marcela
22/18 Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm Zobrazit dokument
194kB
5.2.2018 11.3.2018 Šimončičová Libuše
21/18 KoPÚ Studénka n.O. - oznámení o ustanovení opatrovníka pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po zemřelých vlastnících pozemků Zobrazit dokument
182kB
5.2.2018 stále Šimončičová Libuše
15/18 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018 Zobrazit dokument
186kB
29.1.2018 28.2.2018 Teichmann Tomáš
12/18 Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2018 pro obsazení pracovního místa dispečer/dispečerka Městské policie Studénka Zobrazit dokument
181kB
22.1.2018 1.3.2018 Vandlíková Růžena
5/17 Dražební vyhláška Zobrazit dokument
688kB
9.1.2018 9.3.2018 Šimončičová Libuše
326/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
28kB
19.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
323/17 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 Zobrazit dokument
75kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
322/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2018 Zobrazit dokument
72kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
257/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
155kB
5.10.2017 stále Šimončičová Libuše
253/17 Programový dokument - sociální věci Zobrazit dokument
165kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
252/17 Programový dokument - sport Zobrazit dokument
297kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
251/17 Programový dokument - volnočas Zobrazit dokument
159kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
250/17 Programový dokument - granty Zobrazit dokument
165kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
249/17 Zásady pro poskytování VFP Zobrazit dokument
960kB
2.10.2017 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
186/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016 dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
45kB
2.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
163/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
41kB
26.6.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
151/17 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
99kB
19.6.2017 stále Auxtová Dagmar, Bc.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina