Úřední deska

(stav ke dni 20.04.2018)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
73/18 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Poštovní Zobrazit dokument
607kB
16.4.2018 1.5.2018 Šimončičová Libuše

Obecně závazné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
67/18 Obecně závazná vyhláška města Studénky č. 1/2018, o nočním klidu Zobrazit dokument
128kB
6.4.2018 23.4.2018 Rozsypalová Marcela

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
72/18 Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 5.4.2018 Zobrazit dokument
466kB
12.4.2018 30.4.2018 Šebíková Pavlína
68/18 Usnesení ze 71. schůze Rady města Studénky konané 05.04.2018 Zobrazit dokument
318kB
11.4.2018 26.4.2018 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
81/18 Záměr města Studénky - pronájem pozemku p.č. 2079 - zahrádka č. 12 Zobrazit dokument
98kB
18.4.2018 3.5.2018 Gebauerová Karla, Bc.
80/18 Záměr města Studénky - pronájem pozemku p.č. 1700 - zahrádka č. 14A + B/4 Zobrazit dokument
122kB
18.4.2018 3.5.2018 Gebauerová Karla, Bc.
79/18 Záměr města Studénky - pronájem pozemku p.č. 1640/1 - zahrádka č. 87 Zobrazit dokument
113kB
18.4.2018 3.5.2018 Gebauerová Karla, Bc.
78/18 Záměr města Studénky - pronájem pozemku p.č. 2394/1 - zahrádka č. 21 v sadě č. 2 Zobrazit dokument
139kB
18.4.2018 3.5.2018 Gebauerová Karla, Bc.
77/18 Záměr města Studénky - záměr prodej nemovitých věcí v k.ú. Nová Horka Zobrazit dokument
108kB
16.4.2018 stále Gebauerová Karla, Bc.
76/18 Záměr města Studénky - záměr směny pozemků v k.ú. Butovice (u bývalého kina) Zobrazit dokument
96kB
16.4.2018 3.5.2018 Gebauerová Karla, Bc.
71/18 Záměr města, pronájem části pozemku p.č. 1700 v k.ú. Butovice - zahrádky č. 20/17 Zobrazit dokument
122kB
11.4.2018 26.4.2018 Gebauerová Karla, Bc.
70/18 Záměr města, pronájem části pozemku p.č. 1700 v k.ú. Butovice - zahrádky č. 6/1 Zobrazit dokument
129kB
11.4.2018 26.4.2018 Gebauerová Karla, Bc.
55/18 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru - stánku PNS na pozemku parc. č. 1453/2 v k. ú. Butovice Zobrazit dokument
24kB
15.3.2018 stále Knoppová Renáta
42/18 Záměr města Studénky - pronájem nebytových prostor v budově čp. 591-592 Zobrazit dokument
96kB
22.2.2018 stále Knoppová Renáta
17/18 Záměr města Studénky pronájmu pozemku p.č. 1999/2, p.č. 2001/3, p.č. 2001/6, p.č.2001/7, p.č. 2002/3, p.č. 2002/5, p.č. 2002/9, p.č. 2003/5, p.č. 2003/6, p.č. 2003/11, v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
185kB
30.1.2018 stále Čermáková Jana
281/17 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a č. 1641/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
464kB
26.10.2017 stále Čermáková Jana
216/17 Záměr města Studénky, pacht pozemků parc. č. 1996/2, 2220/9, 2222/11, 2222/12, 2249/22, 2249/23, 2249/24, 2249/25 a 2249/26, k. ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
40kB
5.9.2017 stále Čermáková Jana
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
75/18 Výběrové řízení - referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku Zobrazit dokument
155kB
16.4.2018 13.5.2018 Vandlíková Růžena
74/18 Vyhlášení konkursů na vedoucí pracovní místa ředitelů 1. Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace 2. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Zobrazit dokument
852kB
16.4.2018 13.5.2018 Šimončičová Libuše
69/18 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
77kB
11.4.2018 26.4.2018 Glogarová Irena
66/18 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Studénky pro volební období 2018-2022 Zobrazit dokument
45kB
6.4.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
53/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
63kB
14.3.2018 1.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
43/18 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě; Zobrazit dokument
2MB
23.2.2018 stále Šimončičová Libuše
33/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
72kB
14.2.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
21/18 KoPÚ Studénka n.O. - oznámení o ustanovení opatrovníka pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po zemřelých vlastnících pozemků Zobrazit dokument
182kB
5.2.2018 stále Šimončičová Libuše
326/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
28kB
19.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
323/17 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 Zobrazit dokument
75kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
322/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2018 Zobrazit dokument
72kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
257/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
155kB
5.10.2017 stále Šimončičová Libuše
249/17 Zásady pro poskytování VFP Zobrazit dokument
960kB
2.10.2017 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
186/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016 dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
45kB
2.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
163/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
41kB
26.6.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
151/17 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
99kB
19.6.2017 stále Auxtová Dagmar, Bc.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina