Úřední deska

(stav ke dni 30.03.2017)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
63/17 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Komenského, Studénka Zobrazit dokument
244kB
14.3.2017 30.3.2017 Glogarová Irena

Obecně závazné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
69/17 Nařízení města Studénky č. 1/2017, kterým se zrušuje nařízení č. 1/2011, kterým se vymezuje část místní komunikace na ulici Beskydské, ve které lze její určené úseky označené dopravním značením užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Zobrazit dokument
52kB
24.3.2017 10.4.2017 Rozsypalová Marcela

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
80/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1732/1 - zahrada, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
126kB
30.3.2017 14.4.2017 Gebauerová Karla, Bc.
79/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemků par. č. 880/1 a parc. č. 882/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
130kB
30.3.2017 14.4.2017 Gebauerová Karla, Bc.
74/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku, parc. č. 2394/1, zahrádka č. 17/2, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
144kB
28.3.2017 12.4.2017 Gebauerová Karla, Bc.
73/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku, parc. č. 1700, zahrádka č. 1/7, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
131kB
28.3.2017 12.4.2017 Gebauerová Karla, Bc.
72/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700, zahrádka č. 1/0, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
133kB
28.3.2017 12.4.2017 Gebauerová Karla, Bc.
71/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku p.č. 1356/69 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
108kB
27.3.2017 stále Čermáková Jana
54/17 Záměr města Studénky, pronájem části p.č. 2079 k.ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
103kB
6.3.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
52/17 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru, ul. Poštovní čp. 591-592 Zobrazit dokument
70kB
3.3.2017 stále Knoppová Renáta
34/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 851 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
130kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
29/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 1970/1 v k.ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
124kB
14.2.2017 stále Poláková Hana
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
271/16 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a parc. č. 1641/1 za účelem zřízení odstavných ploch pro parkování osobních automobilů Zobrazit dokument
461kB
13.12.2016 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
78/17 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
82kB
29.3.2017 13.4.2017 Glogarová Irena
77/17 Elektronická dražba, Jaroslav Přecechtěl Zobrazit dokument
508kB
29.3.2017 13.4.2017 Šimončičová Libuše
76/17 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané dne 6.4.2017 Zobrazit dokument
168kB
28.3.2017 7.4.2017 Šebíková Pavlína
75/17 Informace o podaném návrhu, cyklostezka Zobrazit dokument
179kB
28.3.2017 13.4.2017 Toman Lubomír, Ing.
70/17 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zobrazit dokument
1MB
27.3.2017 12.4.2017 Šimončičová Libuše
68/17 Dražební vyhláška, Renáta Wiesnerová Zobrazit dokument
340kB
22.3.2017 6.4.2017 Šimončičová Libuše
55/17 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studénka nad Odrou - oznámení o zjišťování průběhu hranic Zobrazit dokument
6,9MB
22.3.2017 13.4.2017 Šimončičová Libuše
67/17 Schválené rozpočtové opatření Zobrazit dokument
74kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
66/17 Schválený rozpočet města Studénky pro rok 2017 Zobrazit dokument
71kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
65/17 Rozpočtový výhled města Studénky na rok 2017 až 2021 Zobrazit dokument
73kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
64/17 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
106kB
15.3.2017 31.3.2017 Glogarová Irena
62/17 Sdělení - možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, zřízení domovního plynového topného zdroje, Sjednocení 759 Zobrazit dokument
236kB
14.3.2017 30.3.2017 Toman Lubomír, Ing.
57/17 Vyhlášení konkurzního řízení Zobrazit dokument
208kB
6.3.2017 11.4.2017 Ocásek Richard, Ing., DiS
43/17 Dražební vyhláška Zobrazit dokument
470kB
27.2.2017 3.4.2017 Šimončičová Libuše
32/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
504kB
15.2.2017 stále Šimončičová Libuše
227/16 Programové dokumenty pro poskytování VFP Zobrazit dokument
1,2MB
27.10.2016 stále Svobodová Olga, PhDr.
160/16 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
103kB
28.7.2016 stále Auxtová Dagmar, Bc.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Szálayová Aneta
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Szálayová Aneta
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
201/15 Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
930kB
5.10.2015 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina