Úřední deska

(stav ke dni 23.05.2017)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
118/17 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Budovatelská 770 Zobrazit dokument
1,1MB
18.5.2017 5.6.2017 Glogarová Irena
101/17 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Ostrava, daň z nemovitých věcí na rok 2017 Zobrazit dokument
52kB
28.4.2017 29.5.2017 Glogarová Irena

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
119/17 Usnesení z 52. schůze Rady města Studénky konané 11.5.2017 Zobrazit dokument
473kB
18.5.2017 5.6.2017 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
114/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku par. č. 1736 - zahrada, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
121kB
16.5.2017 31.5.2017 Gebauerová Karla, Bc.
113/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2394/1 - zahrada, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
141kB
16.5.2017 31.5.2017 Gebauerová Karla, Bc.
110/17 Záměr města, pronájem části pozemku p. č. 1732/1 - zahrada Zobrazit dokument
116kB
10.5.2017 25.5.2017 Gebauerová Karla, Bc.
90/17 Záměr města Studénky, záměr zpeněžení pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domů Zobrazit dokument
216kB
12.4.2017 15.6.2017 Poláková Hana
34/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 851 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
130kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
271/16 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a parc. č. 1641/1 za účelem zřízení odstavných ploch pro parkování osobních automobilů Zobrazit dokument
461kB
13.12.2016 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
122/17 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, rekonstrukce RD čp. 193 v Albrechtičkách Zobrazit dokument
95kB
23.5.2017 8.6.2017 Toman Lubomír, Ing.
121/17 Postřik proti komárům Zobrazit dokument
41kB
22.5.2017 25.5.2017 Ďuláková Eva, Ing.
120/17 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Ivo Krist Zobrazit dokument
99kB
22.5.2017 6.6.2017 Maturová Miloslava
117/17 Vypínání elektrické energie Zobrazit dokument
558kB
17.5.2017 14.6.2017 Šimončičová Libuše
116/17 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané dne 25.5.2017 Zobrazit dokument
80kB
16.5.2017 26.5.2017 Šebíková Pavlína
115/17 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, Cyklostezka ve Studénce Zobrazit dokument
121kB
16.5.2017 1.6.2017 Toman Lubomír, Ing.
111/17 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Zobrazit dokument
8,1MB
10.5.2017 25.5.2017 Šimončičová Libuše
108/17 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, rozšíření areálu firmy Miramo spol. s r. o. Zobrazit dokument
103kB
5.5.2017 25.5.2017 Toman Lubomír, Ing.
103/17 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016, ZTV a.s. Vsetín Zobrazit dokument
222kB
2.5.2017 2.6.2017 Glogarová Irena
102/17 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 Zobrazit dokument
695kB
28.4.2017 31.5.2017 Teichmann Tomáš
95/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
73kB
20.4.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
66/17 Schválený rozpočet města Studénky pro rok 2017 Zobrazit dokument
71kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
65/17 Rozpočtový výhled města Studénky na rok 2017 až 2021 Zobrazit dokument
73kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
32/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
504kB
15.2.2017 stále Šimončičová Libuše
227/16 Programové dokumenty pro poskytování VFP Zobrazit dokument
1,2MB
27.10.2016 stále Svobodová Olga, PhDr.
160/16 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
103kB
28.7.2016 stále Auxtová Dagmar, Bc.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Mintěl Aneta
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Mintěl Aneta
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
201/15 Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
930kB
5.10.2015 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina