Úřední deska

(stav ke dni 14.12.2017)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
311/17 Usnesení o opakované dražbě Zobrazit dokument
356kB
7.12.2017 27.12.2017 Šimončičová Libuše
310/17 Dražební vyhláška Zobrazit dokument
468kB
7.12.2017 27.12.2017 Šimončičová Libuše
308/17 Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Poštovní Zobrazit dokument
735kB
29.11.2017 14.12.2017 Šimončičová Libuše
302/17 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Studénka Zobrazit dokument
908kB
27.11.2017 2.1.2018 Toman Lubomír, Ing.
301/17 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Studénka Zobrazit dokument
907kB
27.11.2017 2.1.2018 Toman Lubomír, Ing.

Obecně závazné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
313/17 Obecně závazná vyhláška města Studénky č. 6/2017, o místním poplatku ze psů Zobrazit dokument
125kB
11.12.2017 28.12.2017 Rozsypalová Marcela
312/17 Obecně závazná vyhláška města Studénky č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zobrazit dokument
164kB
11.12.2017 28.12.2017 Rozsypalová Marcela

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
317/17 Záměr města Studénky - záměr prodeje části pozemků p.č. 4699, 4700 v k.ú. Bílov a části pozemku p.č. 2778 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
164kB
13.12.2017 2.1.2018 Poláková Hana
316/17 Záměr města Studénky - záměr prodeje pozemku p.č. 2367/89, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
111kB
13.12.2017 2.1.2018 Poláková Hana
281/17 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a č. 1641/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
464kB
26.10.2017 stále Čermáková Jana
216/17 Záměr města Studénky, pacht pozemků parc. č. 1996/2, 2220/9, 2222/11, 2222/12, 2249/22, 2249/23, 2249/24, 2249/25 a 2249/26, k. ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
40kB
5.9.2017 stále Čermáková Jana
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
318/17 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
80kB
13.12.2017 1.1.2018 Glogarová Irena
315/17 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky Zobrazit dokument
245kB
12.12.2017 15.1.2018 Auxtová Dagmar, Bc.
314/17 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí Zobrazit dokument
45kB
12.12.2017 15.1.2018 Auxtová Dagmar, Bc.
309/17 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
63kB
6.12.2017 27.12.2017 Glogarová Irena
306/17 Oznámení Státního pozemkového úřadu, ustanovení Města Studénky opatrovníkem pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po nedostatečně identifikovatelných vlastnících pozemků Zobrazit dokument
474kB
28.11.2017 29.1.2018 Glogarová Irena
305/17 Usnesení Státního pozemkového úřadu, ustanovení Města Studénky opatrovníkem pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po nedostatečně identifikovatelných a zemřelých vlastnících pozemků Zobrazit dokument
546kB
28.11.2017 14.12.2017 Glogarová Irena
304/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
24kB
28.11.2017 31.12.2017 Teglová Gabriela, Ing.
303/17 Vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje Zobrazit dokument
211kB
27.11.2017 14.12.2017 Vandlíková Růžena
294/17 Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků a minimálním počtu členů okrskových volebních komisí Zobrazit dokument
123kB
13.11.2017 28.1.2018 Auxtová Dagmar, Bc.
284/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
27kB
31.10.2017 31.12.2017 Teglová Gabriela, Ing.
257/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
155kB
5.10.2017 stále Šimončičová Libuše
253/17 Programový dokument - sociální věci Zobrazit dokument
165kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
252/17 Programový dokument - sport Zobrazit dokument
297kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
251/17 Programový dokument - volnočas Zobrazit dokument
159kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
250/17 Programový dokument - granty Zobrazit dokument
165kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
249/17 Zásady pro poskytování VFP Zobrazit dokument
960kB
2.10.2017 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
247/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
97kB
25.9.2017 1.1.2018 Teglová Gabriela, Ing.
246/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
77kB
25.9.2017 1.1.2018 Teglová Gabriela, Ing.
200/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
70kB
9.8.2017 1.1.2018 Teglová Gabriela, Ing.
188/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2017 a rozpočtového výhledu 2017-2018 dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
79kB
3.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
186/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016 dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
45kB
2.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
163/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
41kB
26.6.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
151/17 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
99kB
19.6.2017 stále Auxtová Dagmar, Bc.
125/17 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
669kB
29.5.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
66/17 Schválený rozpočet města Studénky pro rok 2017 Zobrazit dokument
71kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
65/17 Rozpočtový výhled města Studénky na rok 2017 až 2021 Zobrazit dokument
73kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina