Úřední deska

(stav ke dni 21.10.2017)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
268/17 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, silnice II/464 Zobrazit dokument
1,9MB
13.10.2017 29.10.2017 Šimončičová Libuše
267/17 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci , ul. Butovická Zobrazit dokument
2MB
13.10.2017 29.10.2017 Šimončičová Libuše
237/17 Návrh opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů na území České republiky Zobrazit dokument
237kB
20.9.2017 2.4.2018 Šimončičová Libuše

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
265/17 Usnesení z 58. schůze Rady města Studénky konané 05.10.2017 Zobrazit dokument
496kB
11.10.2017 26.10.2017 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
273/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2394/1, zahrádka č. 9A, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
131kB
18.10.2017 2.11.2017 Gebauerová Karla, Bc.
263/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2394/1, zahrádka č. 2, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
10.10.2017 25.10.2017 Gebauerová Karla, Bc.
262/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700, zahrádka č. 24/6, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
130kB
10.10.2017 25.10.2017 Gebauerová Karla, Bc.
261/17 Záměr města Studénky, pronájem místnosti č. 9A budovy čp. 386 na parc. č. 1694 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
51kB
9.10.2017 24.10.2017 Knoppová Renáta
216/17 Záměr města Studénky, pacht pozemků parc. č. 1996/2,2220/9,2222/11,2222/12,2249/22,2249/23,2249/24,2249/25 a 2249/26, k. ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
40kB
5.9.2017 stále Čermáková Jana
153/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 1388, jehož součástí je stavba čp. 698, v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
103kB
20.6.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
271/16 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a parc. č. 1641/1 za účelem zřízení odstavných ploch pro parkování osobních automobilů Zobrazit dokument
461kB
13.12.2016 stále Čermáková Jana
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
157kB
7.6.2016 stále Knoppová Renáta
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
46kB
23.5.2016 stále Knoppová Renáta
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
272/17 Vyhlášení nálezů Zobrazit dokument
63kB
18.10.2017 3.11.2017 Glogarová Irena
271/17 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
172kB
16.10.2017 31.10.2017 Klosová Gabriela
270/17 Usnesení o přerušení stavebního řízení na stavbu Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Butovice - 1. etapa Zobrazit dokument
397kB
16.10.2017 31.10.2017 Šimončičová Libuše
269/17 Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Zobrazit dokument
499kB
13.10.2017 29.10.2017 Šimončičová Libuše
266/17 Informace o podaném návrhu Zobrazit dokument
162kB
13.10.2017 22.10.2017 Klosová Gabriela
264/17 Informace o oznámení záměru "STORK II - Deponie trub/DEPONIE BUTOVICE" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Zobrazit dokument
3MB
11.10.2017 26.10.2017 Šimončičová Libuše
260/17 Telefonní seznam volebních místností v územním obvodu MěÚ Studénka Zobrazit dokument
117kB
9.10.2017 22.10.2017 Auxtová Dagmar, Bc.
258/17 Vyhlášení výběrového řízení č. 11/2017, referent/referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje Zobrazit dokument
221kB
6.10.2017 24.10.2017 Vandlíková Růžena
257/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
155kB
5.10.2017 stále Šimončičová Libuše
256/17 Vyhlášení výběrového řízení č. 10/2017, právník Zobrazit dokument
207kB
4.10.2017 14.11.2017 Vandlíková Růžena
253/17 Programový dokument - sociální věci Zobrazit dokument
165kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
252/17 Programový dokument - sport Zobrazit dokument
297kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
251/17 Programový dokument - volnočas Zobrazit dokument
159kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
250/17 Programový dokument - granty Zobrazit dokument
165kB
2.10.2017 2.4.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
249/17 Zásady pro poskytování VFP Zobrazit dokument
960kB
2.10.2017 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
247/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
97kB
25.9.2017 1.1.2018 Teglová Gabriela, Ing.
246/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
77kB
25.9.2017 1.1.2018 Teglová Gabriela, Ing.
245/17 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Zobrazit dokument
80kB
25.9.2017 24.10.2017 Šimončičová Libuše
238/17 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Zobrazit dokument
163kB
20.9.2017 16.11.2017 Šimončičová Libuše
236/17 Elektronická dražba 25.10.2017 v 10:30 hod. Zobrazit dokument
506kB
20.9.2017 26.10.2017 Šimončičová Libuše
226/17 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zobrazit dokument
169kB
14.9.2017 stále Auxtová Dagmar, Bc.
209/17 Informace o minimálním počtu členů okrskové volební komise, informace o počtu a sídle volebních okrsků, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zobrazit dokument
87kB
18.8.2017 23.10.2017 Auxtová Dagmar, Bc.
200/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
70kB
9.8.2017 1.1.2018 Teglová Gabriela, Ing.
188/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2017 a rozpočtového výhledu 2017-2018 dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
79kB
3.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
186/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016 dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
45kB
2.8.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
163/17 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
41kB
26.6.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
151/17 Podatelna MěÚ - informace Zobrazit dokument
99kB
19.6.2017 stále Auxtová Dagmar, Bc.
125/17 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2016 Zobrazit dokument
669kB
29.5.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
66/17 Schválený rozpočet města Studénky pro rok 2017 Zobrazit dokument
71kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
65/17 Rozpočtový výhled města Studénky na rok 2017 až 2021 Zobrazit dokument
73kB
20.3.2017 stále Teglová Gabriela, Ing.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina