Úřední deska

(stav ke dni 19.08.2018)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
191/18 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. A. Dvořáka Zobrazit dokument
592kB
14.8.2018 29.8.2018 Šimončičová Libuše
190/18 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Zahradní Zobrazit dokument
991kB
14.8.2018 29.8.2018 Šimončičová Libuše
185/18 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy změna stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Družstevní, Daroňova Zobrazit dokument
456kB
7.8.2018 23.8.2018 Glogarová Irena
184/18 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Budovatelská, L. Janáčka Zobrazit dokument
830kB
7.8.2018 23.8.2018 Glogarová Irena
181/18 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Malá strana, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
2,8MB
6.8.2018 22.8.2018 Glogarová Irena
150/18 Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 Územního plánu Studénka Zobrazit dokument
3,3MB
25.6.2018 22.8.2018 Toman Lubomír, Ing.
133/18 Návrh změny č. 1 Územního plánu Studénka Zobrazit dokument
2,2MB
13.6.2018 19.8.2018 Toman Lubomír, Ing.

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
187/18 Usnesení ze 79. schůze Rady města Studénky konané 2.8.2018 Zobrazit dokument
403kB
10.8.2018 27.8.2018 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
203/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1736 Zobrazit dokument
665kB
14.8.2018 29.8.2018 Gebauerová Karla, Bc.
186/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku par. č. 1700, zahrada, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
809kB
8.8.2018 24.8.2018 Gebauerová Karla, Bc.
136/18 Záměr města Studénky, výpůjčka nebytového prostoru, budova čp. 386, parc. č. 1694, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
42kB
14.6.2018 stále Knoppová Renáta
109/18 Záměr města Studénky, záměr pachtu pozemku p.č. 2151/1 v k.ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
796kB
16.5.2018 stále Čermáková Jana
77/18 Záměr města Studénky - záměr prodej nemovitých věcí v k.ú. Nová Horka Zobrazit dokument
108kB
16.4.2018 stále Gebauerová Karla, Bc.
55/18 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru - stánku PNS na pozemku parc. č. 1453/2 v k. ú. Butovice Zobrazit dokument
24kB
15.3.2018 stále Knoppová Renáta
42/18 Záměr města Studénky - pronájem nebytových prostor v budově čp. 591-592 Zobrazit dokument
96kB
22.2.2018 stále Knoppová Renáta
281/17 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a č. 1641/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
464kB
26.10.2017 stále Čermáková Jana
216/17 Záměr města Studénky, pacht pozemků parc. č. 1996/2, 2220/9, 2222/11, 2222/12, 2249/22, 2249/23, 2249/24, 2249/25 a 2249/26, k. ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
40kB
5.9.2017 stále Čermáková Jana
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
20/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemku p.č. 2673 v obci Studénka, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
112kB
1.2.2017 stále Čermáková Jana
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice Zobrazit dokument
150kB
28.4.2014 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
202/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany - sdružení nezávislých kandidátů 21 PRO STUDÉNKU (pro město Studénku) Zobrazit dokument
76kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
201/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Česká strana sociálně demokratická (pro město Studénku) Zobrazit dokument
76kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
200/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Křesťanská a demokratická unie . Československá strana lidová (pro město Studénku) Zobrazit dokument
79kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
199/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy (pro město Studénku) Zobrazit dokument
76kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
198/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) (pro město Studénku) Zobrazit dokument
76kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
197/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany - sdružení nezávislých kandidátů Studeňáci pro Studénku (pro město Studénku) Zobrazit dokument
77kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
196/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana (pro obec Pustějov) Zobrazit dokument
75kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
195/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany - sdružení nezávislých kandidátů Pustějov 2018 (pro obec Pustějov) Zobrazit dokument
76kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
194/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy (pro obec Pustějov) Zobrazit dokument
75kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
193/18 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany - sdružení nezávislých kandidátů OBEC PRO ŽIVOT (pro obec Albrechtičky) Zobrazit dokument
77kB
14.8.2018 29.8.2018 Maturová Miloslava
192/18 Oznámení o zahájení stavebního řízení Zobrazit dokument
2,8MB
14.8.2018 29.8.2018 Toman Lubomír, Ing.
189/18 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba) Zobrazit dokument
135kB
14.8.2018 29.8.2018 Šimončičová Libuše
188/18 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje Zobrazit dokument
512kB
13.8.2018 stále Šimončičová Libuše
183/18 Informace o době nočního klidu Zobrazit dokument
52kB
6.8.2018 27.8.2018 Ocásek Richard, Ing., DiS
182/18 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Zobrazit dokument
34kB
6.8.2018 27.8.2018 Glogarová Irena
180/18 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Zobrazit dokument
22kB
3.8.2018 23.8.2018 Glogarová Irena
179/18 Dražební vyhláška, oznámení konání elektronické dražby movité věci, Lubomír Žáček Zobrazit dokument
262kB
2.8.2018 26.9.2018 Glogarová Irena
177/18 Nabídka pozemků k pronájmu Zobrazit dokument
672kB
1.8.2018 30.9.2018 Šimončičová Libuše
176/18 VOLBY - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, informace o počtu a sídle volebních okrsků Zobrazit dokument
77kB
27.7.2018 8.10.2018 Auxtová Dagmar, Bc.
172/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
28kB
20.7.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing.
168/18 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 2502000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (rok 2017) Zobrazit dokument
494kB
17.7.2018 16.7.2020 Vicherková Jana, Bc.
166/18 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (rok 2018) Zobrazit dokument
902kB
16.7.2018 15.7.2021 Vicherková Jana, Bc.
163/18 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace, Základní škola a Mateřská škola Albrechtičky, p. o. Zobrazit dokument
146kB
10.7.2018 19.8.2018 Šimončičová Libuše
157/18 Podatelna Městského úřadu Studénka, informace Zobrazit dokument
383kB
27.6.2018 16.7.2019 Šimončičová Libuše
153/18 Stanovení počtu podpisů na peticích Zobrazit dokument
327kB
25.6.2018 7.10.2018 Auxtová Dagmar, Bc.
152/18 Podávání kandidátních listin Zobrazit dokument
263kB
25.6.2018 7.10.2018 Auxtová Dagmar, Bc.
145/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
32kB
20.6.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing.
138/18 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
192kB
18.6.2018 30.6.2019 Teglová Gabriela, Ing.
137/18 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2017 Zobrazit dokument
258kB
18.6.2018 30.6.2019 Teglová Gabriela, Ing.
117/18 Oznámení pověřence Zobrazit dokument
372kB
23.5.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
84/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
30kB
25.4.2018 1.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
66/18 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Studénky pro volební období 2018-2022 Zobrazit dokument
45kB
6.4.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
53/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
63kB
14.3.2018 1.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
43/18 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě; Zobrazit dokument
2MB
23.2.2018 stále Šimončičová Libuše
33/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
72kB
14.2.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
21/18 KoPÚ Studénka n.O. - oznámení o ustanovení opatrovníka pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po zemřelých vlastnících pozemků Zobrazit dokument
182kB
5.2.2018 stále Šimončičová Libuše
326/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
28kB
19.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
323/17 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 Zobrazit dokument
75kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
322/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2018 Zobrazit dokument
72kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
257/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
155kB
5.10.2017 stále Šimončičová Libuše
249/17 Zásady pro poskytování VFP Zobrazit dokument
960kB
2.10.2017 stále Ocásek Richard, Ing., DiS
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina