Přímý přenos ze zasedání Zastupitelstva města

Zasedání Zastupitelstva města Studénky je nahráváno a vysíláno v přímém přenosu prostřednictvím kabelové televize a internetových stránek města.

Ze zasedání je rovněž pořizován videozáznam za účelem informování veřejnosti o činnosti města a za účelem pořízení zápisu. Videozáznam se zveřejňuje na internetových stránkách města zde. Každý může proti zpracování vlastních osobních údajů dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podat námitku (požádat o vysvětlení, o blokování, provedení opravy apod.), a to u MěÚ Studénka, odboru vnitřních věcí.