Veřejná finanční podpora - granty a dotace

Zveřejněno 02. června 2011 07:05 | aktualizováno 16. června 2017 10:15
Programové dokumenty pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Podporovaná oblast
Ekologie a životní prostředí
Kultura
Registrovaný sport a tělovýchova
Sociální věci
Vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity

 

Název
Poskytování VFP, grantů - grantové kategorie pro rok 2015
Přehled VFP poskytnuté z rozpočtu města Studénky pro rok 2011
Přehled VFP poskytnuté z rozpočtu města Studénky pro rok 2012
Přehled VFP poskytnuté z rozpočtu města Studénky pro rok 2013
Přehled VFP poskytnuté z rozpočtu města Studénky pro rok 2014
Přehled VFP poskytnuté z rozpočtu města Studénky pro rok 2015
Registr žadatelů a příjemců VFP poskytnuté z rozpočtu města Studénky pro rok 2016
Registr žadatelů a příjemců VFP-grantu poskytnuté z rozpočtu města Studénky pro rok 2016

 

Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky od 01.07.2017

Název
Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky

 

 

Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky od roku 2016

Název
Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky
Příloha č.1 - žádost o veřejnou finanční podporu - DOC
Příloha č.2 - žádost o veřejnou finanční podporu - grant - DOC
Příloha č.3 - vyúčtování veřejné finanční podpory - DOC
Příloha č.4 - vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí finanční podpory
Příloha č.5 - vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí finanční podpory - grant
Příloha č.6 - čestné prohlášení k žádosti o veřejnou finanční podporu - DOC

 

Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky do roku 2016

Název
Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky
Příloha č.1 - žádost o veřejnou finanční podporu - DOC
Příloha č.2 - žádost o veřejnou finanční podporu - grant - DOC
Příloha č.3 - vyúčtování veřejné finanční podpory - DOC