Aktuality

Housenky zavíječe zimostrázového se již opět začaly objevovat

Zveřejněno 17. 04. 2019 15:08

celý článek...Rádi bychom upozornili na další výskyt housenek zavíječe zimostrázového. Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je druh motýla z čeledi „travaříkovití“ (Crambidae). Motýl pochází původně z Východní Asie, ale v posledních letech se objevuje i v České republice a jeho housenky dokáží zkonzumovat neuvěřitelné množství listů zimostrázu (buxus – lidově krušpánek). Okoušou keříky kompletně včetně čerstvých letorostů tak, že keřík uhyne.

celý článek...

Nepostrádá někdo pejska?

Zveřejněno 17. 04. 2019 12:58

celý článek...V úterý dne 16.04.2019 se potuloval na ul. Poštovní tento malý pejsek. Pokud by někomu chyběl, prosím kontaktujte MěP Studénka, tel. 556 402 279 nebo Ing. Ďulákovou 725 481 397. Pejsek byl umístěn do Městského útulku pro psy Radar na ul. Polské.

Svoz komunálního odpadu o velikonočních svátcích

Zveřejněno 16. 04. 2019 09:17

Z důvodu velikonočních svátků bude komunální odpad svážen ve středu 24.04.2019.

Kotlíkové dotace a bezúročné kotlíkové půjčky

Zveřejněno 11. 04. 2019 11:56

Dne 10. dubna 2019 byla vyhlášena 3. výzva kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje. Příjem žádostí o podporu bude spuštěn od 13. května 2019 od 10:00 hodin.

Více informací o podmínkách kotlíkových dotací naleznete v článku – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.

celý článek...

Policisté upozorňují seniory

Zveřejněno 05. 04. 2019 13:02

celý článek...V případě, že budete kontaktování neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný (vnuk, syn) a požaduje půjčení peněz, požadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem. Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému člověku nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků. Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.

Vyhlášení výběrového řízení č. 4/2019

Zveřejněno 03. 04. 2019 14:27

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2019 pro obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: technik bytového hospodářství a údržby majetku

celý článek...

Zpravodaj města

Zveřejněno 02. 04. 2019 07:15

celý článek...Od dubna 2019 je zpravodaj města tištěn barevně v nákladu 3000 ks měsíčně a je zdarma k dispozici na vybraných místech ve Studénce:

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení č. 3/2019

Zveřejněno 27. 03. 2019 14:20

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2019 pro obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka místního hospodářství a údržby majetku

celý článek...

Provozní doba komunitní kompostárny

Zveřejněno 05. 03. 2019 14:39

Komunitní kompostárna na ul. Polské ve Studénce bude z provozních důvodů otevřena až od 1. dubna 2019. Probíhá štěpkování větví, odvoz a úprava kompostů tak, aby byla plocha připravena na návoz biologicky rozložitelného odpadu od občanů města v jarních měsících.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení pobočky Komerční banky

Zveřejněno 04. 03. 2019 14:12

Bohužel i přes urgence o zaslání oficiálního stanoviska sdělujeme našim občanům pouze na základě ústní informace podané zástupcem Komerční banky, a. s., že bude v souvislosti s optimalizací pobočkové sítě KB zrušena pobočka ve městě Studénka k 31.03.2019. Bankomat banky, který slouží jak k výběru, tak i vkladu hotovosti, ve Studénce i nadále zůstává. Nejbližší pobočky KB zůstávají zatím např. v městech Bílovec, Příbor či Kopřivnice.

Změny u autobusových jízdních řádů od 03.03.2019

Zveřejněno 28. 02. 2019 14:49

Od 03.03.2019 dochází ke změnám u některých autobusových spojů. Studénky se dotknou změny u linek č. 613, 623, 626, 629 a 677. Všechny změny jsou zveřejněny na stránkách spol. Koordinátor ODIS, s. r. o.:

https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdni-rady/linky/34/primestske-autobusy.html

Změna doručování

Zveřejněno 27. 02. 2019 11:08

celý článek...Informujeme tímto, že písemnosti města Studénky (Městského úřadu Studénka) vypravené do středy 27.02.2019 včetně budou doručovány stávajícím způsobem, tj. prostřednictvím doručovatelky města. Písemnosti vypravené od 28.02.2019 budou nově doručovány už pouze prostřednictvím České pošty.

Rekonstrukce zimního stadionu je v plném proudu

Zveřejněno 26. 02. 2019 13:49

celý článek...Většina roku 2019 bude ve Studénce ve znamení rekonstrukce zimního stadionu. Konkrétně se jedná o dva souběžně probíhající projekty, a to projekt „Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem“ a projekt „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“. Stavební práce na opravě střechy byly zahájeny 28. ledna a oprava technologie byla započata 20. února.

Oprava střechy si vyžádá odstranění stávajícího střešního pláště – střešní folie, dřevěného záklopu a dřevěných trámků. Následně bude prováděna pokládka nové střešní skladby – hydroizolační vrstva, tepelněizolační vrstvy, trapézový plech. V rámci opravy budou také vyměněny střešní ventilátory, které zajistí větrání prostoru nad ledovou plochou a bude obnovena jímací soustava. Opravu střešní konstrukce provádí společnost H&B delta, s.r.o., která byla vybrána na základě uskutečněného zadávacího řízení. Celkové náklady na opravu střechy dosáhnou  téměř 17,1 mil. Kč a jsou plně hrazeny z rozpočtu města. Stavební práce budou ukončeny na začátku července.

celý článek...

Otevření provozovny České pošty

Zveřejněno 25. 02. 2019 12:22

celý článek...Dle informace České pošty končí pobočka České pošty na ul. Záhumení ve Studénce. Od 1.3.2019 se nově otevírá Pošta Partner na adrese 2. května 504, vedle řeznictví paní Pituchové. Viz. leták České pošty.

 

Průzkum spokojenosti

Zveřejněno 19. 02. 2019 13:49

V říjnu a listopadu 2018 byl proveden průzkum spokojenosti obyvatel města Studénky v náhodně vybraných domácnostech. Nyní předkládáme shrnutí výsledků v samostatné prezentaci i videozáznam ze semináře zastupitelů, kde výsledky předkládá zástupce firmy, která průzkum provedla: https://www.mesto-studenka.cz/rozvoj-mesta/pruzkum-spokojenosti. Svoje podněty a reakce k výsledkům průzkumu můžete zasílat e-mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , a to nejpozději do 31. 03. 2019.

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Zveřejněno 11. 02. 2019 11:41

V průběhu měsíce dubna 2019 se předpokládá vyhlášení 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezským krajem. Celková výše podpory v Moravskoslezském kraji, která bude rozdělována mezi jednotlivé žadatele, bude činit cca 0,5 miliardy Kč.

Příjem žádostí o podporu se předpokládá nejdříve v měsíci květnu 2019. Žádosti o podporu se budou odesílat elektronicky pomocí webové aplikace s následným doložením listinné podoby žádosti o podporu a příloh Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

celý článek...

Společné stanovisko z jednání mezi městem a MDDr. Teglovou

Zveřejněno 06. 02. 2019 13:25

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás informovat, že se ve středu 30. ledna 2019 uskutečnila schůzka mezi zástupci města Studénky (starosta L. Slavík a místostarosta L. Šobich) a stomatoložkou MDDr. Adélou Teglovou vč. jejího přítele D. Lazaridise. V návaznosti na tuto schůzku jsme se rozhodli podat oficiální společné vyjádření. Při jednání jsme si z obou stran vyjasnili průběh komunikace od podání žádosti až po otevření ordinace a shodli jsme se na uzavření celé záležitosti, protože jakákoli medializace žádné ze stran neprospívá.

celý článek...

Psychiatrická ambulance na poliklinice v Bílovci

Zveřejněno 06. 02. 2019 13:30

Psychiatrická ambulance na poliklinice v Bílovci rozšiřuje od března 2019 své řady o MUDr. Jakuba Dehnera.

celý článek...

Výběrové šetření v náhodně vybraných domácnostech

Zveřejněno 30. 01. 2019 16:06

Informujeme, že Český statistický úřad bude v době od 2. února do 26. května 2019 provádět výběrové šetření v náhodně vybraných domácnostech. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením. Blíže viz informace ČSÚ.