Aktuality

Aplikace postřiku proti komárům

Zveřejněno 12. 06. 2019 14:39

Město Studénka upozorňuje, že dnes 12.06.2019 ve večerních hodinách (20:00 – 23:00) proběhne plošná aplikace teplého aerosolu z důvodu nadměrného výskytu komárů na celém území města Studénky. Bude aplikován přípravek, který je pro tuto aplikaci schválený a povolený (Aqua K-Othrine). Po aplikaci se přípravek odbourává nejpozději do 24 hodin a není reziduální. Po zkušenostech z minulých let bude na území města aplikováno přibližně 300 ml přípravku (naposledy byl ve Studénce postřik aplikován v roce 2017).

Při aplikaci přípravku budou samozřejmě dodrženy všechny podmínky, které pro jeho použití stanovuje příslušná legislativa.

celý článek...

Komáři - bude se aplikovat postřik

Zveřejněno 06. 06. 2019 08:24

celý článek...Vzhledem k nadměrnému výskytu komárů způsobeným vydatnými dešti a následným značným oteplením město zahájilo kroky, které mohou situaci vyřešit. Možnosti jsou v podstatě dvě, popř. tři:

  1. První možnost je aplikace přípravku Vectobac, který se aplikuje do vody proti líhnoucím se larvám. Použití je možné pouze po povodních, a to přímo do lagun s larvami, tzn. teď nelze aplikovat.
  2. Druhou možností je termické dýmování. Postřik hubí dospělé komáry při kontaktu, aplikuje se v zástavbě, kde se dospělí komáři vyskytují. Prostředek hubí veškerý hmyz, tedy i včely. Aplikuje se brzy ráno nebo pozdě večer. Účinek je okamžitý, ale během několika málo dní se populace komárů obnoví.
  3. A třetí možností je postřiky neaplikovat, situace se během několika dní uklidní.
celý článek...

Daň z nemovitých věcí – r.2019

Zveřejněno 05. 06. 2019 07:52

Do 31.května 2019 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu  doposud neprovedl, ať tak obratem učiní. Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem z účtu, ale také na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné a je již částečně vyplněna) nebo složenkou  typu „A“ s jejímž vyplněním Vám jistě  poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také  přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.  V případě nejasností volejte ve všední dny mezi 6:00 až 13:00 hod. správci daně -  Otakar Polák,  telefonní číslo: 606 727 882.

Pozvání na zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 04. 06. 2019 00:00

Pozvání na zasedání Zastupitelstva města Studénky, které se uskuteční 13. června 2019 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Program

Přímý přenos můžete sledovat zde.

Posílení dopravní obslužnosti MHD v souvislosti s pořádáním akce DNY MĚSTA

Zveřejněno 28. 05. 2019 10:17

V souvislosti s pořádáním akce „DNY MĚSTA“ bude v sobotu 8.6.2019 posílena dopravní obslužnost MHD třemi spoji. Přeprava na posilových spojích bude zdarma. Nástup všemi dveřmi a všechny tyto spoje budou bezbariérově přístupné.

Posilové spoje na akci "Den města Studénky"

Kotlíkové dotace a bezúročné kotlíkové půjčky

Zveřejněno 28. 05. 2019 09:05

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE BYL VE 3. KOLE UKONČEN

Dne 22. 05. 2019 byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána, má Moravskoslezský kraj přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva ZDE: https://www.mzp.cz/cz/news_190513-komentar-ministra-brabce-zajem-o-kotlikove-dotace-je-obrovsky-moravskoslezskem-kraji-pridame%20dalsich-500-milionu.

celý článek...

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Zveřejněno 27. 05. 2019 13:04

Výsledky voleb do Evropského parlamentu za Studénku: K urnám přišlo 1.925 voličů, volební účast byla 24,83 %,  zvítězilo ANO, 2. místo KSČM, 3. místo ODS.

Celkově Studénka: https://volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=599921&xvyber=8104

Volební účast v okrscích

Výsledky hlasování

Co nepatří do kanalizace

Zveřejněno 17. 05. 2019 12:15

Vážení občané,

jelikož se množí případy havárií na kanalizačním řadu (ucpání potrubí a čerpadel) prokazatelně zapříčiněné nekázní obyvatel, chtěl bych vám tímto připomenout základní pravidla pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, která jste na základě uzavřené smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod povinni dodržovat.

celý článek...

Upozornění na dopravní omezení v Klimkovicích

Zveřejněno 17. 05. 2019 11:34

celý článek...V souvislosti se stavbou okružní křižovatky bude průjezd městem ve dnech 1. 6. - 9. 8. 2019 velmi omezen, řidiči by měli volit místo průjezdu městem objízdnou trasu přes dálnici.

Výstavba okružní křižovatky v Klimkovicích

Zákaz podomního prodeje

Zveřejněno 15. 05. 2019 12:15

Rada města Studénky se rozhodla reagovat na připomínky občanů, kteří se v některých případech cítí obtěžováni činností podomních obchodníků a obchodních zástupců, kteří prodávají zboží nebo nabízejí služby formou tzv. podomního prodeje.

Na své 8. schůzi konané dne 25.04.2019 proto vydala nařízení obce, kterým se podomní prodej na území města Studénky zakazuje. Nařízení nabylo účinnosti 11. května 2019. Zákaz se nevztahuje na činnosti, které jsou dle § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyloučeny ze živnostenského podnikání, jako je např. zemědělská činnost, prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami, činnost bank, pojišťoven a další zákonem vyjmenované činnosti. Porušení nařízení je přestupkem, k jehož projednání a případnému uložení sankce je příslušný Městský úřad Bílovec. To znamená, že při porušení nařízení může být přivolána městská policie, která následně případ postoupí k řešení tomuto úřadu.

celý článek...

Finanční správa rozšiřuje možnosti platby daně z nemovitých věcí

Zveřejněno 10. 05. 2019 11:55

Finanční správa rozšiřuje možnosti platby daně z nemovitých věcí. Namísto zasílání složenek se nyní můžete přihlásit k platbě daně prostřednictvím SIPO, případně si nechat zasílat místo papírové složenky informace e-mailem. Daň je splatná 31.5.2019.

Platba daně z nemovitých věcí prostředníctvím SIPO
Údaje pro platbu daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky

Housenky zavíječe zimostrázového se již opět začaly objevovat

Zveřejněno 17. 04. 2019 15:08

celý článek...Rádi bychom upozornili na další výskyt housenek zavíječe zimostrázového. Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je druh motýla z čeledi „travaříkovití“ (Crambidae). Motýl pochází původně z Východní Asie, ale v posledních letech se objevuje i v České republice a jeho housenky dokáží zkonzumovat neuvěřitelné množství listů zimostrázu (buxus – lidově krušpánek). Okoušou keříky kompletně včetně čerstvých letorostů tak, že keřík uhyne.

celý článek...

Policisté upozorňují seniory

Zveřejněno 05. 04. 2019 13:02

celý článek...V případě, že budete kontaktování neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný (vnuk, syn) a požaduje půjčení peněz, požadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem. Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému člověku nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků. Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.

Zpravodaj města

Zveřejněno 02. 04. 2019 07:15

celý článek...Od dubna 2019 je zpravodaj města tištěn barevně v nákladu 3000 ks měsíčně a je zdarma k dispozici na vybraných místech ve Studénce:

celý článek...

Provozní doba komunitní kompostárny

Zveřejněno 05. 03. 2019 14:39

Komunitní kompostárna na ul. Polské ve Studénce bude z provozních důvodů otevřena až od 1. dubna 2019. Probíhá štěpkování větví, odvoz a úprava kompostů tak, aby byla plocha připravena na návoz biologicky rozložitelného odpadu od občanů města v jarních měsících.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení pobočky Komerční banky

Zveřejněno 04. 03. 2019 14:12

Bohužel i přes urgence o zaslání oficiálního stanoviska sdělujeme našim občanům pouze na základě ústní informace podané zástupcem Komerční banky, a. s., že bude v souvislosti s optimalizací pobočkové sítě KB zrušena pobočka ve městě Studénka k 31.03.2019. Bankomat banky, který slouží jak k výběru, tak i vkladu hotovosti, ve Studénce i nadále zůstává. Nejbližší pobočky KB zůstávají zatím např. v městech Bílovec, Příbor či Kopřivnice.

Změny u autobusových jízdních řádů od 03.03.2019

Zveřejněno 28. 02. 2019 14:49

Od 03.03.2019 dochází ke změnám u některých autobusových spojů. Studénky se dotknou změny u linek č. 613, 623, 626, 629 a 677. Všechny změny jsou zveřejněny na stránkách spol. Koordinátor ODIS, s. r. o.:

https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdni-rady/linky/34/primestske-autobusy.html

Změna doručování

Zveřejněno 27. 02. 2019 11:08

celý článek...Informujeme tímto, že písemnosti města Studénky (Městského úřadu Studénka) vypravené do středy 27.02.2019 včetně budou doručovány stávajícím způsobem, tj. prostřednictvím doručovatelky města. Písemnosti vypravené od 28.02.2019 budou nově doručovány už pouze prostřednictvím České pošty.