Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení č. 9/2018

Zveřejněno 16. 10. 2018 12:28

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2018 pro obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka místního hospodářství a údržby majetku

celý článek...

Splatnost místního poplatku za komunální odpad 2018

Zveřejněno 08. 10. 2018 13:46

Upozorňujeme občany na blížící se splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.10.2018.

Sazba poplatku pro rok 2018:

  • ve výši 540 Kč/1 osobu/1 rok
  • občané ve věku 75 let a starší 270 Kč/1 osobu/1 rok

Poplatek je možné uhradit:

  • bezhotovostním převodem na účet města 19-924801/0100 (k identifikaci platby je nutno použít přidělený variabilní symbol)
  • hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty  
  • hotově nebo prostřednictvím platební karty v pokladně Městského úřadu Studénka.

Bližší informace je možné získat na odboru financí a rozpočtu, 1. patro, dveře č. 57, u pí Evy Matějkové, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a pí Markéty Holaňové, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. č.: 556 414 305.

Analýza zadávání veřejných zakázek – zIndex

Zveřejněno 05. 10. 2018 14:02

Město Studénka získalo ocenění „Dobrý zadavatel“.

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ukončil druhé nezávislé posuzování zadávání zakázek veřejnými zadavateli prostřednictvím nástroje zIndex.

celý článek...

Dešťovka II. – informace k možnostem čerpání podpory

Zveřejněno 03. 10. 2018 14:59

Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na hospodaření s vodou, cílem výzvy je snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Nově je do programu, přesněji do opatření Systém pouze pro zálivku, zařazeno celé území České republiky, nejen obce spadající do suchých oblastí.

celý článek...

Projednání problematiky řešení mimoúrovňového křížení (podjezdu pod železniční tratí) a související záležitosti v Zastupitelstvu města Studénky

Zveřejněno 03. 10. 2018 09:42

Mimoúrovňové křížení železničního přejezdu ve Studénce

Jednou z událostí, která poznamenala právě končící volební období, bylo železniční neštěstí, ke kterému došlo na hlavním koridorovém přejezdu dne 22.07.2015. Bezprostředně po tragické události jsme společně se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, a za podpory Ministerstva dopravy a Moravskoslezského kraje začali hledat komplexní řešení, které by zvýšilo bezpečnost tohoto dopravního uzlu. To znamená, aby se  vyloučilo selhání „lidského faktoru“, převedla se kamionová doprava mimo obytné části města a přispělo se tak zejména  ke zklidnění dopravy i  zvýšení pohody bydlení v obytných částech Studénky.

celý článek...

Stavba kanalizace v křižovatce ulic 2. května a Sjednocení

Zveřejněno 01. 10. 2018 10:15

celý článek...Vážení řidiči,
stavba kanalizace v křižovatce ulic  2. května a Sjednocení a v celé navazující části ulice Sjednocení byla přerušena v měsíci srpnu z důvodu „dosedání“ zhutněných zásypů s cílem předejít poklesu výkopu i zaasfaltovaných vrstev. Tato technologická přestávka byla projednána a odsouhlasena správcem silnice, kterou je  Správa silnic Moravskoslezského kraje.  Konečná úprava – živičná vrstva a zámky jednotlivých vrstev, bude dokončena do 31.10.2018.

celý článek...

Zjišťování spokojenosti a potřeb obyvatel města Studénka

Zveřejněno 17. 09. 2018 08:52

Vážení spoluobčané,

zajímá nás, jak se Vám žije ve Studénce. Co se Vám na životě zde líbí? A co by si zasloužilo změnu? Má se prioritně rekonstruovat Dělnický dům, rozvíjet letní stadion nebo vystavět víceúčelová sportovní hala?

celý článek...

Veřejná soutěž na vytvoření znělky k 60. výročí vzniku města

Zveřejněno 13. 09. 2018 09:44

Termín pro odevzdávání soutěžních prací na vytvoření znělky u příležitosti 60. výročí vzniku města se prodlužuje do 30. 11. 2018 do 17.00 hod.

Veřejná soutěž

Konec nebezpečí vzniku požárů

Zveřejněno 06. 09. 2018 07:53

Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil konec vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na den 4. 9. 2018.

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, příjme zaměstnance na pozici uklízeč/ka – školník/školnice

Zveřejněno 06. 09. 2018 07:50

Místo výkonu práce: budova ZUŠ na ulici Butovické 376, učebny výtvarného a tanečního oboru na ulici L. Svobody 760 a Panské 229.

celý článek...

Pozor na housenky!

Zveřejněno 10. 08. 2018 13:25

celý článek...Vážení zahrádkáři. Věnujte prosím zvýšenou pozornost kontrole okrasných keřů, zejména keřů zimostrázu (buxusu, lidově krušpánku) a v případě zjištění škůdce je ošetřete postřikem.

V současné době dochází k velkému šíření relativně nového škůdce zavíječe zimostrázového. Ten napadá výhradně keře zimostrázu (buxus, krušpánek), jiné druhy okrasných rostlin nepoškozuje. Housenky tohoto motýla oplétají rostlinu jemnými vlákny, které však zpravidla nevytváří celistvý pokryv. Nakousané listy odumírají a schnou, proto napadená rostlina často působí zcela odumřelým dojmem.

celý článek...

Pozor na housenky zavíječe zimostrázového

Zveřejněno 27. 07. 2018 11:48

Upozorňujeme, že se u nás objevily housenky zavíječe zimostrázového. Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je druh motýla z čeledi „travaříkovití“ (Crambidae). Motýl pochází původně z Východní Asie, ale v posledních letech se objevuje i v České republice a jeho housenky dokáží zkonzumovat neuvěřitelné množství listů zimostrázu (buxus – lidově krušpánek). Okoušou keříky kompletně včetně čerstvých letorostů tak, že keřík uhyne.

celý článek...

Přestavba přejezdu – vizualizace

Zveřejněno 25. 07. 2018 11:39

celý článek... Vizualizace přejezdu.

Změny v autobusových jízdních řádech

Zveřejněno 06. 06. 2018 07:29

Od 10.06.2018 dochází ke změnám u autobusových jízdních řádů. Studénky se dotkne změna u linky č. 880 629 na trase Bílovec – Velké Albrechtice – Studénka, kdy dojde k posunu odjezdu spoje č. 13, který bude nově vyjíždět ze zastávky Studénka, Dělnický dům v 8:45.

Všechny změny u autobusových jízdních řádů v Moravskoslezském kraji.

Cena hejtmana kraje je opět ve Studénce

Zveřejněno 21. 05. 2018 06:40

Významného úspěchu dosáhlo město Studénka v letošním roce v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017“.

Soutěž, která se koná od roku 2008, je rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí.

celý článek...

Přemístění úřední desky

Zveřejněno 24. 04. 2018 12:52

celý článek...Sdělujeme, že po dobu provádění stavby částečné rekonstrukce budovy městského úřadu byla úřední deska přemístěna na budovu č.p. 697 (vedlejší budova – Vagonář, stěna vedle řeznictví).

Děkujeme za pochopení

Informační centrum Studénka obdrželo certifikát kvality

Zveřejněno 20. 04. 2018 11:28

celý článek...Informační centrum Studénka obdrželo certifikát kvality I. stupně, který mu byl udělen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu, a to v kategorii služby turistického informačního centra.

celý článek...