Uzavření ledové plochy na zimním stadionu

Zveřejněno 23. října 2017 09:33

Odpadnutí kousku výdřevy stropního podhledu iniciovalo okamžitě dočasné uzavření provozu a zahájení průzkumných prací. Průzkumem byl zjištěn špatný stav nosných trámků, zaviněný kondenzující vodou zachycenou v izolační vatě, která podporovala vznik dřevokazných hub a narušení dřevěné konstrukce. Proto byl přizván statik, aby rozhodl o možných opatřeních a navrhl další postup. Střecha byla budována v roce 1990 a navržený systém, který je tvořen z dílců, zřejmě nepočítal s posunutím rosného bodu do zakryté části konstrukce a nenavrhl odvětrání ani odvod vysrážené vody.

Ze zprávy statika vyplynul návrh, jako jediné řešení pro možnost rychlého zprovoznění ledové plochy, instalace bezpečnostních sítí umístěných pod řešený podhled. Bohužel navržené sítě nesplňují protipožární normy do shromažďovacích prostor. Instalace drátěného pletiva, které by splňovalo bezpečnostní a technická parametry by byla velmi problematická a zdlouhavá, pletivo by se upevňovalo v pásech po 1 metru, vázací drát k upevnění by byl dlouhý cca 25 400 metrů. Z toho vyplývá velká časová náročnost na instalaci a navazující problém zajistit firmu s proškolenými zaměstnanci na práce ve výškách na takový rozsah práce.

Po prověření všech možností, jak zprovoznit ledovou plochu pro letošní sezónu, nám nezbývá než konstatovat, že nemáme řešení. Ledová plocha zůstane uzavřena. Bude zadáno zpracování dokumentace na opravu střechy a studie možnosti využití celého areálu. Zásadní rozhodnutí řešení této problematiky bude zastupitelstvo města projednávat na svém zasedání v prvním čtvrtletí příštího roku.