Stanovisko k podjezdu na trati Přerov – Bohumín: město Studénka svým rozhodnutím podporuje komplexní řešení

Zveřejněno 06. listopadu 2017 10:48

prejezd

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, podala žádost na město Studénku o vyjádření k navržené variantě: vybudovat podjezd pod koridorovou tratí bez řešení objízdné trasy pro kamionovou dopravu. Zastupitelstvo města na svém zasedání toto řešení uznalo jako nepřijatelné. Tento krok jen podporuje názor, že vybudování objízdné trasy je pro město absolutní nutností, a zároveň upozorňuje na nutnost řešit celou situaci komplexně.

Město se vůbec nebrání vybudování podjezdu a opravám plánovaných přejezdů přes místní trať Studénka – Bílovec, naopak toto úsilí vítá, protože se mnohonásobně, ne-li stoprocentně, zvýší bezpečnost na kříženích se železniční tratí. Na druhou stranu musí město trvat na objízdné trase pro kamiony, protože by vzniklo velké bezpečnostní riziko na komunikacích navedením veškeré kamionové dopravy do jednoho místa. Jedinou přístupovou komunikací by se stala ulice 2. května s rodinnou zástavbou, školou, školkou, kulturním domem.

Při všeobecné snaze zamezit vjezdu kamionové dopravy do města bychom vlastním nekonáním tuto možnost připustili a šli proti zájmu všech občanů města.

 

Petr Odchodnický
místostarosta