Reakce na lživý leták

Zveřejněno 08. března 2018 13:52

Vážení spoluobčané,

v posledních dnech byly v lokalitě sídliště našeho města zveřejněny anonymní letáky nepravdivě informující o realizaci akce „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.“. Nejsem příznivcem toho reagovat na anonymně šířené pomlouvačné informace, ale v tomto případě jsem udělal vzhledem k jejich značné lživosti, škodlivosti a neobjektivnosti výjimku.

V roce 2016 zadalo město Studénka zpracování projektové dokumentace na obnovu zeleně, mimo dalších lokalit i celého sídliště, s názvem „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.“. Podkladem pro tento projekt byla zpracovaná inventarizace dřevin, ve které byly navrženy potřebné zásahy na dřevinách, (ořezy, kácení, nová výsadba), kterou zpracovala odborná firma SAFE TREES, s. r. o. Celá projektová dokumentace byla posouzena a schválena k realizaci Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, orgánem státní správy k tomu příslušným. Navíc město, jeho zástupci, v rámci přípravy uvedeného projektu jeho obsah a navrhovaná opatření s občany sídliště projednávalo. 

Město Studénka získalo dotaci na realizaci projektu „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.“. V rámci tohoto projektu byly v měsíci únoru vykáceny nevhodné dřeviny a dále bude provedeno ošetření stávající zeleně a výsadba nové zeleně. Celkem bude vykáceno 137 ks stromů a 874 m2 keřů. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé jejich pokácením byla městu Studénka uložena náhradní výsadba, a to 194 ks stromů a 1 858 ks keřů. Práce probíhají v šesti lokalitách města Studénky – v parku u základní umělecké školy v Butovicích, v prostoru před budovou základní školy na ulici Butovické, na ulici Poštovní kolem letního stadionu, na sídlišti na ulicích L. Janáčka, A. Dvořáka a Arm. gen. L. Svobody a v parčíku vedle základní školy na ulici 2. května.

Realizaci projektu zajišťuje společnost SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s. r. o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Podobně proběhla I. etapa projektu na ulici Budovatelské a v jiných lokalitách města. Realizace je naplánována od února do června 2018, v dalších  třech letech bude prováděna následná péče, která zajistí zdárný růst nové výsadby. Projekt zabezpečí funkčnost zeleně, podpoří její zdravotní stav, zvýší bezpečnost obyvatel a v neposlední řadě posílí ekologickou stabilitu a rozmanitost prostředí města Studénky.

Dále chci spoluobčany informovat, že jsem požádal redakci TV Odra, aby na téma přípravy, realizace a rozhodování v rámci uvedeného projektu zpracovala a v nejbližších dnech odvysílala objektivní reportáž.

 

Lubomír Šobich
starosta