Informační centrum Studénka obdrželo certifikát kvality

Zveřejněno 20. dubna 2018 11:28

certifikat icInformační centrum Studénka obdrželo certifikát kvality I. stupně, který mu byl udělen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu, a to v kategorii služby turistického informačního centra.

V rámci dalšího zkvalitňování služeb v cestovním ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo systém s názvem „Český systém kvality služeb“, který pro zákazníky představuje příslib ověřené kvality poskytovaných služeb a práce zaměstnanců. Tento systém je založen na certifikaci subjektů působících v cestovním ruchu a v navazujících službách. Jeho hlavním cílem je rozpoznání potřeb zákazníka a neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Studénka tak získala další ocenění, tentokrát v oblasti zabývající se problematikou kvality poskytovaných služeb.

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník městského úřadu