Pozor na housenky!

Zveřejněno 10. srpna 2018 13:25 | aktualizováno 10. srpna 2018 13:27

Zavíječ zimostrázovýVážení zahrádkáři. Věnujte prosím zvýšenou pozornost kontrole okrasných keřů, zejména keřů zimostrázu (buxusu, lidově krušpánku) a v případě zjištění škůdce je ošetřete postřikem.

V současné době dochází k velkému šíření relativně nového škůdce zavíječe zimostrázového. Ten napadá výhradně keře zimostrázu (buxus, krušpánek), jiné druhy okrasných rostlin nepoškozuje. Housenky tohoto motýla oplétají rostlinu jemnými vlákny, které však zpravidla nevytváří celistvý pokryv. Nakousané listy odumírají a schnou, proto napadená rostlina často působí zcela odumřelým dojmem.

Po čase ale obvykle obrůstá a poškození je dočasné a spíše estetické. V případě výrazného přemnožení ale může docházet k holožíru a k uhynutí keřů. Proto je důležité věnovat v těchto dnech výsadbám zimostrázu zvýšenou pozornost a v případě zjištěného napadení začít neprodleně tohoto škůdce likvidovat. Mechanická likvidace je s ohledem na kompaktnost keřů a velikost housenek značně komplikovaná a málo účinná. Část jich lze vyplavit např tlakovým proudem vody. Po několika dnech je však potřeba zásah opakovat. Jako účinnější ochranu lze použít vhodný chemický postřik, například biologický postřik Lepinox®Plus, případně některý z vhodných insekticidů (Karate, Careo, Decis apod.). Rozhodně nedoporučujeme zahrádkářům výskyt tohoto škůdce na svých zahradách podceňovat a s jeho likvidací příliš otálet, neboť současný průběh počasí bude pravděpodobně napomáhat jeho dalšímu šíření.