Zjišťování spokojenosti a potřeb obyvatel města Studénka

Zveřejněno 17. září 2018 08:52

Vážení spoluobčané,

zajímá nás, jak se Vám žije ve Studénce. Co se Vám na životě zde líbí? A co by si zasloužilo změnu? Má se prioritně rekonstruovat Dělnický dům, rozvíjet letní stadion nebo vystavět víceúčelová sportovní hala?

Odpovědi na tyto a další otázky bude zjišťovat průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel našeho města. Sběr dat bude probíhat v měsíci říjnu letošního roku. Vyškolení tazatelé osobně navštíví 250 náhodně vybraných domácností a vyplní s Vámi krátký dotazník (do 15 minut).

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci, pokud bude právě Vaše domácnost do průzkumu vybrána. Z důvodu zajištění Vaší bezpečnosti a ochrany se musí všichni tazatelé prokázat jmenovkou opatřenou razítkem Městského úřadu Studénka a podpisem starosty.

Výsledky průzkumu budou představeny na veřejné prezentaci na přelomu měsíce listopadu a prosince. O bližším termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za ochotu při spoluúčasti na šetření. Váš názor přispěje ke změnám ve městě nebo k budoucím změnám.

 

Lubomír Šobich
starosta