Analýza zadávání veřejných zakázek – zIndex

Zveřejněno 05. října 2018 14:02

Město Studénka získalo ocenění „Dobrý zadavatel“.

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ukončil druhé nezávislé posuzování zadávání zakázek veřejnými zadavateli prostřednictvím nástroje zIndex.

Ve druhém posuzovaném období 2015–2017 se město Studénka ve své kategorii malých měst umístilo mezi 20 % nejlépe hodnocenými zadavateli a skončilo na 4. místě.

Nástroj zIndex je hodnocením dobré praxe zadávání veřejných zakázek v režimu zákona. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika.

Pomocí kvantitativních kritérií hodnotí veřejné zakázky z hlediska dodržování protikorupčních kodexů, a je tedy indikátorem možné korupce. Nízký zIndex neznamená korupci ani porušení zákona. Spíše měří, zda zadavatel postupuje v souladu s dobrou praxí, tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací.

Hodnocení zIndex využívá několik zdrojů dat pro vytvoření maximálně realistické databáze veřejných zakázek. Vychází primárně z veřejných zdrojů, kterými zejména jsou: 

  • věstník veřejných zakázek,
  • profily zadavatelů,
  • obchodní rejstřík,
  • monitor státní pokladny,
  • sbírka rozhodnutí ÚOHS,
  • rejstřík ARES.

Oproti prvnímu hodnocenému období (20132015) s umístěním na 174. pozici je to obrovský posun k větší kvalitě posuzované nezávislými odborníky zvnějšku.