Splatnost místního poplatku za komunální odpad 2018

Zveřejněno 08. října 2018 13:46 | aktualizováno 05. listopadu 2018 09:05

Upozorňujeme občany na blížící se splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.10.2018.

Sazba poplatku pro rok 2018:

  • ve výši 540 Kč/1 osobu/1 rok
  • občané ve věku 75 let a starší 270 Kč/1 osobu/1 rok

Poplatek je možné uhradit:

  • bezhotovostním převodem na účet města 19-924801/0100 (k identifikaci platby je nutno použít přidělený variabilní symbol)
  • hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty  
  • hotově nebo prostřednictvím platební karty v pokladně Městského úřadu Studénka.

Bližší informace je možné získat na odboru financí a rozpočtu, 1. patro, dveře č. 57, u pí Evy Matějkové, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a pí Markéty Holaňové, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. č.: 556 414 305.