Rekonstrukce zimního stadionu

Zveřejněno 25. října 2018 11:51

zimni stadionHavárie střechy zimního stadionu pozdržela dlouho plánovanou a dotačními prostředky spolufinancovanou rekonstrukci technologie chlazení, na kterou město získalo finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci ve výši 25 % doplněnou 75 % půjčky na max. 10 let ročně úročenou 0,45 %. Předpokládaná cena rekonstrukce technologie je cca 28.600.000 Kč.

I když byla zajištěna na část „Rekonstrukce technologie chlazení“ realizační projektová dokumentace, finanční prostředky a Rada města Studénky schválila zadávací dokumentaci, do doby komplexního zpracování projektové dokumentace a harmonogramu provádění prací souvisejících s opravou střechy nebylo možné nastavit a koordinovat návaznosti obou staveb a stanovit nejkratší termín dokončení celé rekonstrukce.

Po zpracování projektové dokumentace „Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem“ a dodání kompletních podkladů mohl odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje zahájit prostřednictvím zastupujícího zadavatele výběrová řízení na podlimitní veřejné zakázky, jejichž cílem je výběr zhotovitele na každou z těchto staveb.

Harmonogram realizace staveb, který je součástí zadávací dokumentace, řeší v předstihu práce související s odstraněním havarijního stavu střechy a uložením nosné vrstvy střechy tvořené trapézovým plechem. V průběhu provádění těchto prací lze provádět rekonstrukci chlazení mimo ledovou plochu a po zakrytí střechy pokračovat i na části ledové plochy.

Veřejné zakázky probíhají v termínech podle zákona a smlouvy by mohly být uzavřeny do konce letošního roku.

Předpoklad dokončení prací je červenec 2019.

Finanční prostředky na opravu střechy zimního stadionu nejsou v návrhu rozpočtu pro rok 2019 vyčleněny. Předpokládaná cena opravy střechy je cca  21.300.000 Kč. Zastupitelstvu budou předloženy ke schválení finanční prostředky ve výši skutečných nákladů, které budou známy až po výběru zhotovitele.