Svoz nebezpečného odpadu

Zveřejněno 07. listopadu 2018 14:15 | aktualizováno 12. listopadu 2018 08:22

svoz odpadSvoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 10.11.2018 a to:

  • 13:00-15:00 hod.                       
    místní část Butovice, prostranství u garáží na ul. Matiční

Můžete přivézt pouze nebezpečný odpad: baterie, zářivky, zbytky olejů, barev a rozpouštědel, kyseliny a jiné chemikálie apod.

Nemůžete přivézt stavební odpad (střešní krytina, azbest, eternit, suť), objemný odpad ani zelený odpad ze zahrádek.

Svoz je určen pouze pro občany města a je zdarma. Podnikatelé si musí zajistit odvoz odpadů sami na své náklady.