Úřední deska

Zveřejněno 08. ledna 2019 08:20

ud kiosek

Dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná.

Úřední desku města Studénky tvořilo 6 vitrín, které byly umístěny na budově městského úřadu. Do vitrín byly ukládány vytištěné dokumenty. Po dobu provádění částečné rekonstrukce budovy byla úřední deska přemístěna na budovu č.p. 697 (vedlejší budova – Vagonář, stěna vedle řeznictví).

Dne 7.1.2019 byl obsah těchto vitrín odstraněn. Město začalo provozovat novou úřední desku, která má formu jednoduchého technického zařízení (elektronického kiosku). Jedná se o LCD panel s dotykovým ovládáním, který je umístěn vedle vstupu do budovy městského úřadu. Zájemci umožní jednoduchým způsobem zobrazit obsah vyvěšených písemností, včetně všech příloh a s možností si obsah zvětšit do dostatečné velikosti pro pohodlné přečtení. Zařízení je funkční nepřetržitě a jeho ovládání je jednoduché a intuitivní. V případě potřeby jsou pracovníci městského úřadu připraveni Vám s jeho ovládáním pomoci.

Obsah úřední desky se nadále zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy prostřednictvím internetových stránek města. Původní vitríny budou nadále sloužit majiteli budovy, na které jsou umístěny.