Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Zveřejněno 11. února 2019 11:41

V průběhu měsíce dubna 2019 se předpokládá vyhlášení 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezským krajem. Celková výše podpory v Moravskoslezském kraji, která bude rozdělována mezi jednotlivé žadatele, bude činit cca 0,5 miliardy Kč.

Příjem žádostí o podporu se předpokládá nejdříve v měsíci květnu 2019. Žádosti o podporu se budou odesílat elektronicky pomocí webové aplikace s následným doložením listinné podoby žádosti o podporu a příloh Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Podpora je zaměřena na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1. a 2. Informace o zařazení kotle (zdroje znečištění) je dostupná na štítku umístěném na samotném zdroji, případně je uvedena v revizní zprávě, kterou vlastníci zdroje získají po provedení povinných revizí.

Budou podporovány následující zdroje vytápění:

 1. plynový kondenzační kotel
  (výše podpory: 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,00 Kč),
 2. kotel na biomasu (ruční přikládání)
  (výše podpory: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,00 Kč),
 3. kotel na biomasu (automatický)
  (výše podpory: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,00 Kč),
 4. tepelné čerpadlo
  (výše podpory: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,00 Kč).

K této podpoře bude připočtena finanční částka 7.500,00 Kč za umístění města Studénky v prioritním území, příspěvek kraje ve výši 7.500,00 Kč a také příspěvek schválený Zastupitelstvem města Studénky ve výši 5.000,00 Kč/dílčí projekt konečného uživatele.

Podporovány budou zdroje tepla pořízené po datu 15.07.2015, zároveň ale pouze ty zdroje tepla, které jsou zapsány v seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí pro 3. výzvu zde: https://svt.sfzp.cz/.

Aktuální informace o 3. výzvě kotlíkových dotací budou průběžně zveřejňovány na webové stránce Moravskoslezského kraje zde: https://lokalni-topeniste.msk.cz/

S žádostí o informace při podávání žádostí o kotlíkové dotace se občané města mohou obrátit na referentky rozvoje města Ing. Zuzanu Riškovou, (tel. č. 556 414 320, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Mgr. Michaelu Malaníkovou (tel. č. 556 414 323, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje