Rekonstrukce zimního stadionu je v plném proudu

Zveřejněno 26. února 2019 13:49 | aktualizováno 26. února 2019 14:40

zimni stadion opravaVětšina roku 2019 bude ve Studénce ve znamení rekonstrukce zimního stadionu. Konkrétně se jedná o dva souběžně probíhající projekty, a to projekt „Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem“ a projekt „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“. Stavební práce na opravě střechy byly zahájeny 28. ledna a oprava technologie byla započata 20. února.

Oprava střechy si vyžádá odstranění stávajícího střešního pláště – střešní folie, dřevěného záklopu a dřevěných trámků. Následně bude prováděna pokládka nové střešní skladby – hydroizolační vrstva, tepelněizolační vrstvy, trapézový plech. V rámci opravy budou také vyměněny střešní ventilátory, které zajistí větrání prostoru nad ledovou plochou a bude obnovena jímací soustava. Opravu střešní konstrukce provádí společnost H&B delta, s.r.o., která byla vybrána na základě uskutečněného zadávacího řízení. Celkové náklady na opravu střechy dosáhnou  téměř 17,1 mil. Kč a jsou plně hrazeny z rozpočtu města. Stavební práce budou ukončeny na začátku července.

V rámci rekonstrukce stávajícího chladicího systému budou také stavební práce na ledové ploše, budou osazeny nové mantinely, práce se dotknou i prostoru hráčských a trestných lavic. Projekt si vyžádá stavební úpravy technologického kanálu, sněžné jámy, prostoru technologického zázemí a místnosti výjezdu rolby. Realizaci projektu bude zajišťovat společnost Brnofrost spol. s r.o., která byla vybrána jako vítěz zadávacího řízení. Projekt si vyžádá celkové náklady ve výši 33,6 mil Kč. Financování projektu je pokryto půjčkou z prostředků EU ve výši 20.221.758 Kč a dotací ve výši 6.740.586 Kč, která je poskytována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Realizace bude probíhat po dobu 21 týdnů a do průběhu realizace zasáhne několikatýdenní technologická pauza vynucená  opravou střešní konstrukce.  „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky“.

Realizace obou projektů je podrobně koordinována, jelikož je nutné dodržet technologické postupy a bezpečnost práce na staveništi. Spuštění rekonstruované technologie chlazení je plánováno na podzim letošního roku s tím, že příští bruslařská a hokejová sezóna ve Studénce již bude.

 

log