Bezúročné půjčky na kotle

Zveřejněno 26. února 2019 14:00 | aktualizováno 18. března 2019 10:42

Město Studénka se zapojilo do 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje. Předkládat žádosti o dotace na pořízení kotlů budou občané moct pravděpodobně od měsíce května 2019 na krajský úřad. Město se podílí na spolufinancování příspěvkem ve výši 5.000,00 Kč/dílčí projekt konečného uživatele.

Státní fond životního prostředí ČR navazuje na výše uvedenou podporu doplňkovým programem bezúročných kotlíkových půjček, který umožní domácnostem výměnu kotle předem zafinancovat a tedy motivovat k výměně starého nevyhovujícího kotle i širší okruh domácností.

Občané budou o půjčku na nový kotel žádat přímo na městském úřadě, za předpokladu, že bude ze strany občanů města zájem a město se do tohoto programu zapojí. Finanční prostředky na půjčky má město možnost čerpat z rozpočtu SFŽP ČR.

Část této půjčky následně městu občané splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou si zažádají na kraji. Zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi dotací od kraje a pořizovací cenou kotle, budou obci splácet postupně. Peníze lidem město půjčí bezúročně a bez jakýchkoli dalších poplatků.

Výše půjčky závisí na typu pořizovaného kotle:

Pro kotlíkovou dotaci od kraje je v domácnostech nutné vyměnit kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1. a 2. za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu (ruční přikládání, automatický) či za tepelné čerpadlo. Pořizovaný zdroj tepla musí být v seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí pro 3. výzvu zde: https://svt.sfzp.cz/.

V případě pořízení plynového kondenzačního kotle je výše půjčky 150.000,00 Kč a v případě pořízení tepelného čerpadla či kotle na biomasu 200.000,00 Kč.

JAK TO BUDE FUNGOVAT?

  1. Občan podá žádost o kotlíkovou dotaci na krajský úřad
  2. Občan obdrží doklad o schválení kotlíkové dotace od kraje 
  3. Občan požádá město o poskytnutí kotlíkové půjčky
  4. Občan obdrží od města finanční prostředky v rámci kotlíkové půjčky
  5. Občan si následně pořídí kotel (v souladu s pořizovanými kotly v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací)
  6. Občan podá žádost o proplacení nákladů v rámci kotlíkové dotace na krajský úřad
  7. Občan obdrží dotaci od kraje
  8. Občan zaplatí první splátku městu = dotace od kraje (případně zbytek peněz půjčky, které nevyužil při koupi kotle, tedy pořizovací cena kotle byla nižší)
  9. Následně občan hradí splátky městu = rozdíl mezi dotací od kraje a pořizovací cenou kotle

 

Žádáme občany, aby zvážili možnost výměny kotle s využitím bezúročné půjčky od města a v případě zájmu či potřeby dalších informací kontaktovali na níže uvedených kontaktech Ing. Zuzanu Riškovou (tel.: 556 414 320, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) nebo Mgr. Michaelu Malaníkovou (tel. č. 556 414 323, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Svůj zájem o kotlíkové půjčky nám sdělte nejpozději do 15. března. Vždy prosím uveďte Vaše jméno, příjmení a adresu realizace výměny kotle.