Kotlíkové dotace a bezúročné kotlíkové půjčky

Zveřejněno 11. dubna 2019 11:56

Dne 10. dubna 2019 byla vyhlášena 3. výzva kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje. Příjem žádostí o podporu bude spuštěn od 13. května 2019 od 10:00 hodin.

Více informací o podmínkách kotlíkových dotací naleznete v článku – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.

Zastupitelstvo města Studénka na svém zasedání dne 04. 04. 2019 schválilo podat žádost o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny starých neekologických kotlů na pevná paliva a schválilo programový dokument „Poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje“. Více informací naleznete v článku – „Bezúročné kotlíkové půjčky“.

Programový dokument včetně příloh je k seznámení ZDE:

Programový dokument kotlíkové půjčky

Příloha č. 1 – Žádost o návratnou finanční výpomoc

Příloha č. 2 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – vzor