Zákaz podomního prodeje

Zveřejněno 15. května 2019 12:15

Rada města Studénky se rozhodla reagovat na připomínky občanů, kteří se v některých případech cítí obtěžováni činností podomních obchodníků a obchodních zástupců, kteří prodávají zboží nebo nabízejí služby formou tzv. podomního prodeje.

Na své 8. schůzi konané dne 25.04.2019 proto vydala nařízení obce, kterým se podomní prodej na území města Studénky zakazuje. Nařízení nabylo účinnosti 11. května 2019. Zákaz se nevztahuje na činnosti, které jsou dle § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyloučeny ze živnostenského podnikání, jako je např. zemědělská činnost, prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami, činnost bank, pojišťoven a další zákonem vyjmenované činnosti. Porušení nařízení je přestupkem, k jehož projednání a případnému uložení sankce je příslušný Městský úřad Bílovec. To znamená, že při porušení nařízení může být přivolána městská policie, která následně případ postoupí k řešení tomuto úřadu.

Nařízení města Studénky č. 2/2019, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje