Aktuality

Úřední deska

Zveřejněno 08. 01. 2019 08:20

celý článek...

Dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná.

Úřední desku města Studénky tvořilo 6 vitrín, které byly umístěny na budově městského úřadu. Do vitrín byly ukládány vytištěné dokumenty. Po dobu provádění částečné rekonstrukce budovy byla úřední deska přemístěna na budovu č.p. 697 (vedlejší budova – Vagonář, stěna vedle řeznictví).

celý článek...

Zubní ordinace

Zveřejněno 02. 01. 2019 16:53

celý článek...

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na leták (viz foto), který je vyvěšen na dveřích ordinace nové zubařky MDDr. Adély Teglové ve zdravotním středisku na ul. Butovické, a na časté dotazy občanů města považujeme za nutné celou situaci vysvětlit podrobněji.

celý článek...

Logo a znělka k 60. výročí vzniku města

Zveřejněno 19. 12. 2018 16:07

celý článek...

Město Studénka vyhlásilo u příležitosti 60. výročí vzniku města veřejnou soutěž o logo a znělku k tomuto výročí.

Autorem vítězného loga je pan Martin Fabián Rusek ze Studénky - „Základní inspirací pro grafický návrh symbolu 60. výročí vzniku města Studénky bylo spojení 3 obcí v jeden městský celek, tudíž číselný symbol výročí je složen ze tří barev. Barevnost loga má zároveň vazbu k barevnosti erbu města Studénky a k barevnosti erbu Moravy a Slezska. Tmavá linka symbolizuje spojovací cestu (ul. Sjednocení) mezi obcemi Butovice a Studénkou a zároveň tato linka značí hranici Moravy a Slezska, která prochází Studénkou“.

celý článek...

Ceník stočného na rok 2019

Zveřejněno 17. 12. 2018 16:20

Rada města Studénky po projednání rozhodla na své 3. schůzi stanovit cenu stočného za odvádění splaškových odpadních vod pro rok 2019 pro občany napojené na splaškovou kanalizaci provozovanou městem Studénka.

Ceník stočného na rok 2019

Změna provozní doby komunitní kompostárny v zimním období

Zveřejněno 14. 12. 2018 12:44

V zimním období v době od 20.12.2018 do 31.03.2019 nebude komunitní kompostárna na ul. Polské ve Studénce otevřena.

Změny v autobusové dopravě od 09.12.2018

Zveřejněno 28. 11. 2018 11:17

Mnozí občané jistě zaznamenali, že Moravskoslezský kraj řešil výběrová řízení na nové dopravce u autobusové dopravy. Noví dopravci budou zajišťovat autobusovou dopravu od 09.12.2018 s tím, že od tohoto data nastanou také podstatné změny u jednotlivých autobusových linek a spojů. Nové jízdní řády budou zveřejněny na přelomu listopadu a prosince 2018 na internetových stránkách www.idos.cz a v tištěných jízdních řádech. Drobné změny nastanou také u jízdního řádu MHD Studénka. Nový jízdní řád MHD.

Vzhledem ke změnám doporučujeme občanům včas si zjistit nové odjezdy autobusů. Případné připomínky zasílejte na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. na adresu MěÚ Studénka, který je bude následně řešit se zpracovatelem jízdních řádů.

Změna způsobu obsluhy pošty 742 11 Studénka 1

Zveřejněno 21. 11. 2018 10:39

celý článek...Dle sdělení zástupce České pošty, s. p., dojde ke změně obsluhy pošty ve Studénce 1. Provozovna na ulici Záhumení 807 bude převedena na poštu Partner, kterou bude na základě smlouvy o spolupráci provozovat firma RISOL service, s. r. o., ve své provozovně na ulici 2. května 504, Studénka (drogerie vedle řeznictví paní Pituchové). Předpokládaný termín přechodu na poštu Partner je 01.03.2019.

Rozsah služeb poskytovaných poštou Partner odpovídá klasické poště. Zákazníkům tedy pošta Partner  umožňuje  příjem i výdej zásilek, peněžní i základní bankovní  služby, prodej cenin i dalších vybraných služeb a zboží.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 05. 11. 2018 16:56

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Studénky proběhlo dne 5.11.2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka. Starostou byl zvolen pan Libor Slavík, místostarostou pan Lubomír Šobich. Dalšími členy Rady města Studénky byli zvoleni: paní Mgr. Pavla Honová, paní Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, pan Ing. Václav Pomikálek, MBA, pan Ing. Radovan Přikryl a pan Jiří Švagera. 

Všem zvoleným blahopřejeme.

Záznam ze zasedání bude zveřejněn v kabelové televizi dne 8.11.2018 a na internetových stránkách města - https://www.mesto-studenka.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni/z-roku-2018

Rekonstrukce zimního stadionu

Zveřejněno 25. 10. 2018 11:51

celý článek...Havárie střechy zimního stadionu pozdržela dlouho plánovanou a dotačními prostředky spolufinancovanou rekonstrukci technologie chlazení, na kterou město získalo finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci ve výši 25 % doplněnou 75 % půjčky na max. 10 let ročně úročenou 0,45 %. Předpokládaná cena rekonstrukce technologie je cca 28.600.000 Kč.

celý článek...

Analýza zadávání veřejných zakázek – zIndex

Zveřejněno 05. 10. 2018 14:02

Město Studénka získalo ocenění „Dobrý zadavatel“.

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ukončil druhé nezávislé posuzování zadávání zakázek veřejnými zadavateli prostřednictvím nástroje zIndex.

celý článek...

Dešťovka II. – informace k možnostem čerpání podpory

Zveřejněno 03. 10. 2018 14:59

Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na hospodaření s vodou, cílem výzvy je snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Nově je do programu, přesněji do opatření Systém pouze pro zálivku, zařazeno celé území České republiky, nejen obce spadající do suchých oblastí.

celý článek...

Projednání problematiky řešení mimoúrovňového křížení (podjezdu pod železniční tratí) a související záležitosti v Zastupitelstvu města Studénky

Zveřejněno 03. 10. 2018 09:42

Mimoúrovňové křížení železničního přejezdu ve Studénce

Jednou z událostí, která poznamenala právě končící volební období, bylo železniční neštěstí, ke kterému došlo na hlavním koridorovém přejezdu dne 22.07.2015. Bezprostředně po tragické události jsme společně se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, a za podpory Ministerstva dopravy a Moravskoslezského kraje začali hledat komplexní řešení, které by zvýšilo bezpečnost tohoto dopravního uzlu. To znamená, aby se  vyloučilo selhání „lidského faktoru“, převedla se kamionová doprava mimo obytné části města a přispělo se tak zejména  ke zklidnění dopravy i  zvýšení pohody bydlení v obytných částech Studénky.

celý článek...

Pozor na housenky!

Zveřejněno 10. 08. 2018 13:25

celý článek...Vážení zahrádkáři. Věnujte prosím zvýšenou pozornost kontrole okrasných keřů, zejména keřů zimostrázu (buxusu, lidově krušpánku) a v případě zjištění škůdce je ošetřete postřikem.

V současné době dochází k velkému šíření relativně nového škůdce zavíječe zimostrázového. Ten napadá výhradně keře zimostrázu (buxus, krušpánek), jiné druhy okrasných rostlin nepoškozuje. Housenky tohoto motýla oplétají rostlinu jemnými vlákny, které však zpravidla nevytváří celistvý pokryv. Nakousané listy odumírají a schnou, proto napadená rostlina často působí zcela odumřelým dojmem.

celý článek...

Pozor na housenky zavíječe zimostrázového

Zveřejněno 27. 07. 2018 11:48

Upozorňujeme, že se u nás objevily housenky zavíječe zimostrázového. Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je druh motýla z čeledi „travaříkovití“ (Crambidae). Motýl pochází původně z Východní Asie, ale v posledních letech se objevuje i v České republice a jeho housenky dokáží zkonzumovat neuvěřitelné množství listů zimostrázu (buxus – lidově krušpánek). Okoušou keříky kompletně včetně čerstvých letorostů tak, že keřík uhyne.

celý článek...

Přestavba přejezdu – vizualizace

Zveřejněno 25. 07. 2018 11:39

celý článek... Vizualizace přejezdu.

Změny v autobusových jízdních řádech

Zveřejněno 06. 06. 2018 07:29

Od 10.06.2018 dochází ke změnám u autobusových jízdních řádů. Studénky se dotkne změna u linky č. 880 629 na trase Bílovec – Velké Albrechtice – Studénka, kdy dojde k posunu odjezdu spoje č. 13, který bude nově vyjíždět ze zastávky Studénka, Dělnický dům v 8:45.

Všechny změny u autobusových jízdních řádů v Moravskoslezském kraji.

Cena hejtmana kraje je opět ve Studénce

Zveřejněno 21. 05. 2018 06:40

Významného úspěchu dosáhlo město Studénka v letošním roce v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017“.

Soutěž, která se koná od roku 2008, je rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí.

celý článek...