Hlášení městského rozhlasu ze dne 12.3.2018

SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 17.03.2018 a to:

 • 08:00-11:00 hod.                                                          
  místní část Studénka
  prostranství u Dělnického domu
 • 12:00-15:00 hod.                                                          
  místní část Butovice
  prostranství „točny STS“
 • 07:30-10:00 hod.                                                          
  místní část Studénka
  parkoviště u vrátnice č. 2 - kovárna
 • 10:30-12:30 hod.                                                         
  místní část Nová Horka
  prostranství u bývalého obchodu Jednota

Můžete přivézt:

 • Objemný odpad z domácnosti: koberce, nábytek, bytové doplňky, polystyrénové obaly, kovové předměty, pneumatiky, elektro apod.
 • Nebezpečný odpad: baterie, zářivky, zbytky olejů, barev a rozpouštědel, kyseliny a jiné chemikálie apod.

Nemůžete přivézt:

 • Stavební odpad (střešní krytina, azbest, eternit, suť) ani zelený odpad ze zahrádek.

Svoz objemného i nebezpečného odpadu je určen pouze pro občany města Studénky a je zdarma. Podnikatelé si musí zajistit odvoz odpadů sami na své náklady.