Hlášení městského rozhlasu ze dne 4.4.2018

POZVÁNÍ NA 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY,

které se uskuteční 5. dubna 2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

1.      Žádosti o poskytnutí  individuálních dotací z rozpočtu města Studénky pro rok 2018

 2.      Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2018

 3.      Žádosti sportovních organizací o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2018

 4.      Obecně závazná vyhláška města Studénky č. …/2018, o nočním klidu

 5.      Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Studénky pro volební období 2018–2022

 6.      Zrušení platnosti usnesení ZMS č. 341/22/17 a prodej pozemku parc. č. 1388 v k. ú. Butovice, jehož součástí je stavba čp. 698

 7.      Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Nová Horka

 8.      Nabídka převodu pozemku parc. č. 370 v k. ú. Butovice do vlastnictví města Studénky

 9.      Nabídka obce Albrechtičky na prodej pozemku parc. č. 1999/10 v k. ú. Studénka nad Odrou

 10.  Záměr směny pozemků u bývalého kina

 11.  Smlouva o smlouvě budoucí kupní s Povodím Odry, státním podnikem

 12.  Žádost společnosti DaF – PROJEKT, s. r. o., o prominutí pohledávky (smluvní pokuta za pozdní předání služby)

 13.  Provozování městské hromadné dopravy od 01.01.2019

 14.  Převod majetku v areálu letního stadionu

 15.  Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 08018871 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

 16.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka“

 17.  Žádost o změnu Územního plánu Studénka – rozšíření areálu společnosti VAGONKA INTERIORS, s. r. o.

 18.  Návrh obsahu změny č. 3 Územního plánu Studénka – rozšíření areálu Charity Studénka

 19.  Přijetí bankovního úvěru na financování projektu „Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve městě Studénka“

 20.  Rozpočtové opatření č. 2018/2

 21.  Kontrola plnění usnesení

 

VYHLÁŠENÍ NÁLEZŮ

Městský úřad Studénka oznamuje občanům, že v období od 28.3.2018 do 4.4.2018 převzal do úschovy tento nález:

Klíč od vozidla

Informace: paní Irena Glogarová, kancelář č. 5, tel. číslo 556 414 322, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

PRODEJ NEUPOTŘEBITELNÉHO MOVITÉHO MAJETKU

Město Studénka nabízí k prodeji neupotřebitelný movitý majetek. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 19.04.2018 od 14:30 hod do 15:00 hod v prostorách garáže na odloučeném pracovišti městského úřadu, ul. Poštovní 772. Seznam neupotřebitelného majetku je zveřejněný na úřední desce městského úřadu a na internetové stránce na adrese www.mesto-studenka.cz.

 

NABÍDKA PRÁCE

Zámečnictví Mariaš Pavel přijme okamžitě svářeče a zámečníka za velmi výhodných platových podmínek.

Kontaktní telefon:  737 887 522