Hlášení městského rozhlasu ze dne 21.5.2018

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa  

TECHNICKÝ   PRACOVNÍK  VODOHOSPODÁŘSKÝCH  ZAŘÍZENÍ 

(technik provozu čistírny odpadních vod a kanalizací)

Požadované vzdělání: střední vzdělaní s maturitní zkouškou technického zaměření (vodohospodářské, stavební, strojní, elektro).

Přihlášku k výběrovému řízení a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 23. května 2018.

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

UZAVŘENÍ ODERSKÉ LÁVKY

Obec Albrechtičky bude s přispěním dotace Moravskoslezského kraje provádět od 04.06.2018 plánovanou opravu Oderské lávky. Po dobu opravy bude Oderská lávka zcela uzavřena a předpoklad ukončení opravy je do 31.07.2018.

Informační tabule o uzavření Oderské lávky budou umístěny na přístupových chodnících na území města Studénky a obce Albrechtičky.

 

NA KOLE DĚTEM

Veřejná cyklotour napříč Českou republikou na podporu onkologicky nemocných dětí  „Na kole dětem“ s Josefem Zimovčákem proběhne ve dnech 30.5. – 9.6.2018. Přidat se může každý – na kousek, jednu etapu nebo celou trasu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru.        Více informací na www.nakoledetem.cz

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Místní organizace Českého svazu rybářů Studénka pořádá v sobotu 26.5.2018 od 7:00 do 12:00 hodin Rybářské závody na chovném rybníku v Pustějově.

Pro účastníky jsou připraveny atraktivní ceny, bohaté občerstvení.

Předprodej povolenek 23.5. v kanceláři MO ČRS na internátě ve Studénce  a to od 17:00 do 18:00 hodin a půl hodiny před zahájením lovu.

Startovné: dospělí 200 Kč, děti do 15 let 150 Kč