Hlášení městského rozhlasu ze dne 28.5.2018

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení  na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,   obojí technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 3. července 2018.

Vyhlášení výběrového řízení včetně přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ

Vážení spoluobčané,

dnem 28.05.2018 končí výdej kompostérů všem zájemcům, kteří na základě svých požadavků obdrželi smlouvy o výpůjčce kompostérů. Pokud takto neučiníte do uvedeného termínu, budou nevyzvednuté kompostéry nabídnuty dalším zájemcům.

Výdej kompostérů probíhá v úředních hodinách, a to ve čtvrtek 24.05.2018 od 8:00 – 11.30, 12:30 – 14:00 a v pondělí 28.05.2018 od 8:00 – 11:30,

12:30 – 17:00, na ul. Poštovní 772, Studénka.

 

UZAVŘENÍ ODERSKÉ LÁVKY

Obec Albrechtičky bude s přispěním dotace Moravskoslezského kraje provádět od 04.06.2018 plánovanou opravu Oderské lávky. Po dobu opravy bude Oderská lávka zcela uzavřena a předpoklad ukončení opravy je do 31.07.2018.

Informační tabule o uzavření Oderské lávky budou umístěny na přístupových chodnících na území města Studénky a obce Albrechtičky.

 

OMEZENÍ PROVOZU POKLADNY

V době od 21.5. do 31.5. 2018 je provoz  pokladny omezen tak, že není možné provádět platby v hotovosti,

ale pouze kartou.

 

NA KOLE DĚTEM

Veřejná cyklotour napříč Českou republikou na podporu onkologicky nemocných dětí  „Na kole dětem“ s Josefem Zimovčákem proběhne ve dnech 30.5. – 9.6.2018. Přidat se může každý – na kousek, jednu etapu nebo celou trasu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru na náměstí Republiky ve Studénce ve středu 30.5.2018 od 13:30 hodin. Více informací na www.nakoledetem.cz