Hlášení městského rozhlasu ze dne 30.2018

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení  na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,   obojí technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 3. července 2018.

Vyhlášení výběrového řízení včetně přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

UZAVŘENÍ ODERSKÉ LÁVKY

Obec Albrechtičky bude s přispěním dotace Moravskoslezského kraje provádět od 04.06.2018 plánovanou opravu Oderské lávky. Po dobu opravy bude Oderská lávka zcela uzavřena a předpoklad ukončení opravy je do 31.07.2018.

Informační tabule o uzavření Oderské lávky budou umístěny na přístupových chodnících na území města Studénky a obce Albrechtičky.

 

OMEZENÍ PROVOZU POKLADNY

V době od 21.5. do 5.6. 2018 je provoz  pokladny omezen tak, že není možné provádět platby
v hotovosti, ale pouze kartou.