Hlášení rozhlasu ze dne 2.7.2018

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení  na obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,   obojí technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 3. července 2018.

Vyhlášení výběrového řízení včetně přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

PLATBA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Pokud jste jako vlastníci nemovitých věcí dodnes nezaplatili daň z nemovitých věcí za rok 2018, učiňte tak nejpozději do 9.7.2018. Tato daň měla být většinou poplatníků uhrazena do 31.5.2018. Jestliže vaše dlužná daň z nemovitých věcí nebude uhrazena v uvedené náhradní lhůtě, může správce daně vymáhat tento nedoplatek daňovou exekucí dle daňového řádu.

Nejrychlejší úhrada dlužné daně z nemovitých věcí je převodem z účtu nebo platba přímo na pokladně finančního úřadu – Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., či mimo úřední dny, ale po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 606 727 882, Otakar Polák, ÚzP Nový Jičín – 3. patro, č. dveří 419, od 6:10 do 13:00 hod. Můžete zaplatit také složenkou zaslanou od finanční správy.

V případě nejasností ohledně úhrady této daně volejte ve všední dny mezi 6:00 a 13: hod. správci daně, Otakar Polák, tel. 606 727 882.

 

OMEZENÍ PROVOZU NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH

Na základě  realizace akce Automatizace železniční dopravy s. r. o. (AŽD) „ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav“ bude ve dnech 14.-17.07.2018 omezen provoz a úplné uzavírky na železničních přejezdech ve Studénce. Jedná se o úplnou uzavírku železničního přejezdu na ul. Průmyslové za LB CEMIX, na ul. Družstevní u DENASU – přejezdy dle sdělení zástupce AŽD budou opatřeny betonovými zátarasy. Na hlavní trati na železničním přejezdu na ul. 2. května – Nádražní  a na železničním přejezdu na bílovecké železniční nádraží bude zabezpečovací zařízení MIMO PROVOZ, vlaky zde budou projíždět dle omezeného provozu, a to dle sdělení zástupce AŽD rychlostí 5-10km/hod., aby stačily zastavit před případnými účastníky silničního provozu.

 

INFORMACE O PŘERUŠENÍ TELEFONNÍHO SPOJENÍ

Informujeme Vás, že v úterý 3.7.2018 od 9:00 hodin nebude fungovat telefonní spojení na všechny odbory Městského úřadu Studénka. Dne 4.7.2018 budou telefonní spojení opět funkční.